mse.com

 home page  »   proměření GPZ

STANISLAV BRÁZDA - JAK SE DOŽÍT 140 LET


 

MĚŘENÍ GEOPATOGENNÍCH ZÓN V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

V současné době probíhá koordinovaně měření geopatogenních zón v celé České republice..Máte-li zájem o proměření geopatogenních zón a jiných škodlivých energetických polí ve Vaší domácnosti, toto měření Vám zajistíme. Manipulační poplatek za měření domácnosti činí 180 Kč..
Požádat o měření můžete on-line zde 

 

Stanislav Brázda je známý a zkušený psychoanalytik. Napsal již několik zajímavých publikací, které byly vždy v krátké době rozebrány. Jmenujme např. Škola psychotroniky,  O magii, lásce a sexu, Jak najít toho pravého a jak si ho udržet, Tak to nebylo! a další. Jelikož k mechanismům vzniku nemoci řadí pan Brázda i působení vlivu GPZ, přinášíme Vám ukázku z jeho knihy.

Ve své knize Jak se dožít 140 let odkrývá tajemství, kterými každý z nás může výrazně ovlivnit své zdraví, psychiku, přizpůsobit stravu, vybudovat partnerské vztahy a prostředí, ve kterém žije, aby se "ve zdraví a svěžesti" dožil co nejvyššího věku. Každý z nás  možnost dožít se vyššího věku než je průměrný věk má, pokud svůj život tomu vhodně přizpůsobí.
V knize Jak se dožít 140 let se dozvíte o netušených možnostech, jak předcházet civilizačním nemocem, rakovině, srdečním chorobám, alergiím, cukrovce, stresu, depresím, jak se vyléčit z rakoviny.
Poučíte se, jak se zbavit problémů ve Vašem partnerském vztahu, jak najít partnera a jak si ho udržet, jak se zbavit programů z Vašeho podvědomí, které nepříznivě ovlivňují Váš život, chování, myšlení, jednání.
Stanislav Brázda při psaní této knihy vycházel ze zkušeností z práce s  tisíci klientů, kteří ho vyhledávají.  Tato kniha je výsledkem jeho dlouholetého zkoumání příčin nemocí a problémů v partnerských vztazích. Nabízí neocenitelné návody, jak se stát šťastným, úspěšným, vyléčit se z nemocí.
Při její četbě pocítíte sami proměnu a pochopíte, že můžete každý okamžik svého dlouhověkého života prožít naplno a spokojeně.

Ukázka z knihy: Stanislav Brázda JAK SE DOŽÍT 140 LET  

ÚVOD
Vědecká obec asi před deseti lety připouštěla, že lidský organismus se může dožít až 150  let. Nedávno jsem slyšel rozhlasovou diskusi, kdy byl vědci připouštěn věk lidského organismu až 250 let.
Délka života je udávána podle nejstaršího jedince. Tím byla Francouzka Jeanne Calment - 1875 - 1977, která se dožila 122 let. Průměrný věk žen je ve Velké Britanii  79 let, ve Francii 82 let, v Severní Americe 80 let, v Africe 55 let.
Vědci sledují stoleté lidi a snaží se vypozorovat, v čem tkví tajemství dlouhověkosti. Myslí si, že v roce 1900 bylo "nebezpečno" pro život, protože bylo mnoho epidemií, nebyly léky na mnoho nemocí, které již jdou léčit atd. Já jsem přesvědčen, že jsem jeden základní rozdíl našel, že dlouhověcí lidé měli a mají dostatek obranných látek i proti nemocem, které se tehdy léčit neuměli (neumí ani dnes), protože jejich organismus se nikdy ani stresem, nemocí, úrazem "nezablokuje" (viz moje teorie o vzniku nemoci) pro přijímání vitamínů, minerálů, energií a u některých v jejich organismu zmutovaly některé geny chránící je před neléčitelnými nemocemi, což se dnes dokazuje v genech lidí, kteří jsou například odolní proti AIDS. V těchto případech se zjistilo, že jejich předci patrně přežili epidemii moru, protože jejich geny zmutovaly. Průměrný věk člověka ve vyspělých zemích byl 46 let. Pokrok medicíny způsobil, že se nyní věk téměř zdvojnásobil. U stoletých lidí se například zjistila zajímavost, že neumírají na rakovinu. Tento objev podpořil moji teorii, že když máme dostatek určitých biologicky účinných látek ( zejména koenzym Q10,  vitamín C a B3, rutin), také nemůžeme dostat rakovinu.
Věda je stále ve vývoji a rychlost vývoje jde stále rychleji kupředu. Fyzika zatím stále pracuje se čtyřmi fundamentálními fyzikálními interakcemi, pomocí kterých se vědci snaží vysvětlit všechny děje  ve vesmíru. Podle nejnovějších poznatků věda připouští, že by se mohlo uvažovat o páté síle, což by ovšem vyžadovalo revizi teorie relativity, k čemuž ovšem musí být důvod a důkazy a tato oblast by mohla vysvětlit některé nevysvětlitelné aspekty parapsychologie (léčitelství, psychotroniky atd.).
Jsem přesvědčen, že sami můžeme náš věk ovlivnit mnoha způsoby a v této knize se snažím některé  poznatky ze své praxe k tomuto tématu popsat. Jedná se o mé názory, které nikomu nevnucuji a spíše by tato kniha měla být zamyšlením se nad sebou, svým životem, svými problémy a některé mé postřehy a popsané chyby druhých by mohly být impulsem či návodem k řešení problémů. Není dobré se nechat čímkoliv a kýmkoliv ovlivnit, ale vzít si ze všech informací jen ty potřebné a užitečné. Rad o zdraví bylo, je a ještě bude hodně, tato kniha vznikla na základě zkušeností z desetileté praxe mé poradny. Je to zase jiný pohled na vznik a příčinu nemocí, jejich léčby, prevence, než bylo dosud zveřejněno. Jsem přesvědčen, že co se délky věku týká, existuje velké věkové rozpětí, které můžeme ovlivnit dosti výrazně. Je jasné, že existuje genetický předpoklad k dožití se určitého věku, ale pokud organismus nemá všechny podmínky k životu,  nejsme schopni se dožít maximálního věku (ani toho daného geneticky), stejně tak když má někdo smůlu a dojde k  předčasné smrti například úrazem.
Vypozoroval jsem, co mají společného lidé, kteří se dožívají vysokého věku a jak zajistit živému organismu stejné podmínky jako u dlouhověkých lidí. Náš zdravotní stav ovlivňuje mnoho faktorů - kromě dědičných dispozic i to,  jak a kde žijeme, co jíme, jaký vzduch dýcháme, zda máme dostatek pohybu, správné dýchání, ale i seberealizace v pracovní oblasti, partnerské vztahy a sexuální orientace, vzdělání, okolnosti našeho  početí atd.
Nejenom o tyto poznatky se chci podělit s tím, koho tato problematika zajímá.
Jsem přesvědčen, že dokud věda nebude schopna odpovídat na všechny otázky, budou se lidé obracet na kartáře, astrology, psychotroniky atd. Stejně tak  budou hledat pomoc nevyléčitelně nemocní u léčitelů, dokud si věda s nevyléčitelnými nemocemi neporadí. Z těchto důvodů nelze alternativní způsoby léčby odsuzovat, (samozřejmě za podmínek, že rady či léčba nepoškozuje zdraví), protože pud zachování života nám velí využít všech možností k zachování života a málokdo je schopen se smířit s nevyléčitelnou nemocí či s předčasnou smrtí.
Stejně tak byli, jsou a budou lidé, kteří touží po vizích nejenom budoucnosti a dělají pro to vše možné. Nejčastěji jsou napadány kartářky z ovlivnění klientů. Nejnápadnější a nejjednodušší forma ovlivnění je film, při kterém se mnozí uvádějí do světa vizí, prožívají život někoho jiného, dále nás ovlivňuje televize, další lidé kvůli "uvedení se do jiného světa" třeba hladovějí, bičují se, dostávají se do "transu" poslechem určité hudby, žijí potmě, užívají jedy a drogy, nebo se jimi mažou atd. Od narození nás ovlivňují rodiče, učitelé, politici, faráři, vůdci sekt, ale i makléři, reklamy, ale to se považuje za obvyklé, takže i když ovlivnění mnohých z nich je mnohdy nebezpečnější než ovlivnění kartářky (protože  ke kartářce jdeme dobrovolně!), nikdo se nad tím nepozastavuje.
Součástí  knihy  je originální tabulka a na ukázku z připravovaných karet čtyři základní kusy, které by mohly být jednou z možností, jak si (pro zábavu) odpovědět na mnoho otázek, které kniha svým obsahem vyvolá, například jaké cizí jazyky se máme učit, kolik jazyků, kde žít, do jaké stravovací skupiny patříme, na co máme talent, v čem se realizovat, jaké orgány máme oslabeny, kde se seznámit atd.
Připravuji  originální vykládací karty pro ty, kteří jsou k odpovědím na otázky schopni využít více právě vykládací karty. Pomocí těchto karet bude možné získat odpovědi i na takové otázky, jak nás hodnotí naše okolí, náš partner, co si o nás kdo myslí, ale i odpověď na kontroverzní otázky, jako například čím jsme byli v bývalých životech a mnoho jiných.
Obecně předvídání budoucnosti a profitování z její nejistoty je rozšířené. Nejsou to jenom kartáři, astrologové atd., kdo se snaží předvídat budoucnost, ale jsou to i hazardní hráči, sázkaři, politici, manažeři, meteorologové, makléři na burze apod. Jasnovidectví má kořeny až ve starověkém Egyptě.

Vědecká obec asi před deseti lety připouštěla, že lidský organismus se může dožít až 150-ti let. Nedávno jsem slyšel rozhlasovou diskusi, kdy byl vědci připouštěn věk lidského organismu až 250 let. Jsem přesvědčen, že sami můžeme náš věk ovlivnit mnoha způsoby a v této knize se snažím některé poznatky ze své praxe k tomuto tématu popsat. Jedná se o mé názory, které nikomu nevnucuji a spíše by tato kniha měla být zamyšlením se nad sebou, svým životem, svými problémy a některé mé postřehy a popsané chyby druhých by mohly být impulsem či návodem k řešení problémů. Není dobré se nechat čímkoliv a kýmkoliv ovlivnit, ale vzít si ze všech informací jen ty potřebné a užitečné. Rad o zdraví bylo je a ještě bude hodně, tato kniha vznikla na základě zkušeností s desetileté praxe mé poradny.
Je to zase jiný pohled na vznik a příčinu nemocí, jejich léčby, prevence, než bylo dosud zveřejněno. Jsem přesvědčen, že co se délky věku týká, existuje velké věkové rozpětí, které můžeme ovlivnit dosti výrazně. Je jasné, že existuje genetický předpoklad k dožití se určitého věku, ale pokud organismus nemá všechny podmínky k životu, nejsme schopni se dožít maximálního věku, stejně tak když má někdo smůlu a dojde k předčasné smrti.

Vypozoroval jsem, co mají společného lidé, kteří se dožívají vysokého věku a jak zajistit živému organismu stejné podmínky, jako u těchto lidí. Náš zdravotní stav ovlivňuje mnoho faktorů -kromě dědičných dispozic i to, jak a kde žijeme, co jíme, jaký vzduch dýcháme, zda máme dostatek pohybu, správné dýchání, ale i seberealizace v pracovní oblasti, partnerské vztahy a sexuální orientace, vzdělání, okolnosti našeho početí, atd.

Nejenom o tyto poznatky se chci podělit s tím, koho tato problematika zajímá. Jsem přesvědčen, že dokud věda nebude schopna odpovídat na všechny otázky, budou se lidé obracet na kartáře, astrology, psychotroniky, atd. Stejně tak se budou hledat pomoc nevyléčitelně nemocní u léčitelů, dokud si věda s nevyléčitelnými nemocemi neporadí. Z těchto důvodů nelze alternativní způsoby léčby odsuzovat (samozřejmě za podmínek, že rady či léčba nepoškozuje zdraví), protože pud zachování života nám velí využít všech možností k zachování života a málo kdo je schopen se smířit s nevyléčitelnou nemocí či s předčasnou smrtí. Stejně tak byli, jsou a budou lidé, kteří touží po vizích nejenom budoucnosti a dělají pro to vše možné. Nejčastěji jsou napadány kartářky z ovlivnění klientů. Nejnápadnější a nejjednodušší forma ovlivnění je film,při kterém se mnozí uvádějí do světa vizí, prožívají život někoho jiného, dále nás ovlivňuje televize, další lidé kvůli "uvedení se do jiného světa" třeba hladovějí, bičují se, dostávají se do "transu" poslechem určité hudby, žijí potmě, užívají jedy a drogy, či se jimi maží, atd. Od narození nás ovlivňují rodiče, učitelé, politici, faráři, vůdci sekt, ale i makléři, reklamy, ale to se považuje za obvyklé, takže i když ovlivnění mnohých z nich je mnohdy nebezpečnější než ovlivnění kartářky, nikdo se nad tím nepozastavuje.

Součástí knihy budou originální tabulky, které by mohly být jednou z možností, jak si odpovědět na mnoho otázek, které kniha svým obsahem vyvolá, např. jaké cizí jazyky se máme učit, kolik jazyků, kde žít, do jaké stravovací skupiny patříme, na co máme talent, v čem se realizovat, jaké orgány máme oslabeny, kde se seznámit, atd.

Připravuji originální vykládací karty pro ty, kteří jsou k odpovědím na otázky schopni využít více právě vykládací karty. Pomocí těchto karet bude možné získat odpovědi i na takové otázky, jak nás hodnotí naše okolí, náš partner, co si o nás kdo myslí, ale i odpověď na kontravezní otázky jako např. čím jsme
byli v bývalých životech, a mnoho jiných.

Obecně předvídání budoucnosti a profitování z její nejistoty je rozšířené.
Nejsou to jenom kartáři, astrologové atd., kdo se snaží předvídat budoucnost, ale jsou to i hazardní hráči, sázkaři, makléři na burze apod. Jasnovidectví má
kořeny až ve starověkém Egyptě.

TEORIE O VZNIKU NEMOCI

Jsem přesvědčen, že jsem přišel na příčinu vzniku nemocí. Jedině když odhalíme příčinu problému, lze odstranit důsledek s trvalým efektem. Např. impuls k hádce mezi partnery je většinou starý 3 dny až 30 let, impulsem mohla být modelová situace starého problému, který v okamžik hádky vyvrcholil. Stejné je to u nemocí. U většiny např. rakovin jsem zjistil, že se organismus "zablokoval" (stresem, při úrazu, nákazou, atd.) před mnoha lety (6-12 let), nějakou dobu šlo pouze o dysfunkci "oslabených orgánů", po dalších letech se teprve projevila nemoc. Než se rakovina projeví, může to trvat od zárodku rakoviny i 6 let, než naplno propukne. Zjištění příčiny považuji za důležité proto, že pokud se příčina neodstraní, může se např. vyoperovaný nádor znova objevit, protože nebyly odstraněny podmínky pro vznik nádoru, jak vnější - např. radon v bytě, silné geopatogenní zóny, plísně, ale i strava, vzduch, atd., tak vnitřní, např. - rakovinové viry, karcinogenní látky , těžké kovy, trvalý nedostatek vitaminů a minerálů, energií, amalgamové plomby, stres, atd. Pokud jde o psychiku, hromadí se v nás problémy již od početí, dost problémů nastává při porodu.Všechny tyto problémy se pokusím rozvést podrobně v této knize. Přišel jsem na to, že existuje jen 4% lidí, kteří se nikdy "nezablokují" pro příjem vitaminů, minerálů, energií, to jsou lidí, kteří se dožívají vysokého věku. Všichni ostatní (týká se i zvířat a všeho živého) se buď stresem, úrazem, nemocí, atd.( viz text dále), "zablokují" pro příjem vitaminů, minerálů, energií, a to se může stát buď jednorázově, či postupně. To je podle mne základní příčinou vzniku nemocí, ale i smrti. Našel jsem způsoby, jak "mechanicky" pomocí akupresur organismus znovu "otevřít. Přišel jsem na to, že pokud se organismus postupným uzavíráním (nebo jednorázově např. při úrazu) pro příjem vitaminů, minerálů, energií uzavře pod určitou hranici, nelze jej již žádnou metodou "otevřít", nastává smrt. Na to jsem přišel jako první svůj objev a od tohoto se odvíjely ostatní objevy.

Živý organismus je chemická továrna, proto se léčí chemickými léky, ale organismus je i malou elektrárnou. Proto jsem přesvědčen, že bude možná i léčba el. energií. Myslím, že to, co mystici nazývají aurou je energetický obal okolo živých organismů. Jak jsme na tom dobře či špatně, a to jak zdravotně tak psychicky, se odráží ve velikosti a barevnosti "aury". Pokud máme nějakou nemoc, či zánět, rovněž se projevuje na barvách a tvaru aury, protože v místě,
kde je nemoc, či zánět dochází k nerovnováze energií a na "fotografiích aury" by tyto nemoci mohly být patrné, pokud by se porovnala fotografie zdravého organismu a později nemocného organismu téhož člověka.


V médiích jsem nazýván psychotronikem. Myslím, že to slovo nevystihuje dobře činnost, kterou dělám. Psychotronika je slovo volně přeložené patrně z řeckého psyché = duše, tron = vláda. Já se považuji spíše za vizionáře (mám vize zejména při držení kyvadla - kyvadlem podle mého názoru nejlépe "vybudím" intuici) .

Nepovažuji se za léčitele, ale za diagnostika, vizionáře. Tvrdím, že nejlépe se vyléčí každý sám když ví co má dělat. Alternativními způsoby léčby nelze nahradit klasickou léčbu, za ideální považuji spojení obojího.


Moje původní profese je elektrotechnik , vystudoval jsem střední školu elektrotechnickou s maturitou. Až když jsem se začal zabývat diagnostikou zdravotního stavu jsem ocenil znalosti z elektrotechniky, protože každý živý organismus je "malá elektrárna" a mnoho zdravotních problémů se dá proto lépe vysvětlit.

Asi před 20ti lety jsem zjistil, že jsem schopen odhadnout budoucnost na dlouhou dobu a zjistit téměř cokoli o komkoli a zaujalo mne nejvíce využití této schopnosti v diagnostice zdravotního stavu. Bohužel nemám žádné vzory ani učitele, proto jsem napsal sám knihu Škola psychotroniky, protože jsem se nikde nedočetl tak podrobně, jako jsem to sám ve své knize popsal, o práci s podvědomím. U všech dostupných knih chyběla logika určitých popsaných kroků a nezapadalo vše do sebe.

Profesionálně jsem se začal zabývat "psychotronikou" po 12ti letech zkoušení a ověřování, t. j. od r. 1999.


Přednosti způsobu mé práce jsou v tom, že mnou doporučované alternativní léčebné metody neodporují vědecké praxi( jsem přesvědčen, že vše se dá dokázat a vysvětlit, jen třeba ne hned). Jsem přesvědčen, že mé metody "samoléčby" nemohou nikoho poškodit, všem klientům však i přesto doporučuji, aby mé rady konzultovali s lékaři. Problém je v tom, že většině mých klientů lékaři nepomohli a proto se obrátili na mne.

Princip mé "léčby" spočívá pouze v provedení akupresur (provádíme sami), "odblokováním" páteře (provádí odborník) organismu a energetických drah zubů (provádíme sami), doplňováním energie, vitaminů, minerálů, bylin v určité kombinaci a dávkování, v konkrétních časech. Myslím, že jsem schopen u většiny živých organismů zjistit množství vitamínů, minerálů, ost. důležitých látek, energie, apod. v jednotlivých orgánech živého organismu (zatím co vědeckými metodami lze totéž zjistit jen v krvi, v ostatních orgánech až po odebrání jejich vzorků) a zjistit příčinu nemoci. Proto je možné mé způsoby "léčby"
aplikovat při jakékoliv léčbě. Že se nejedná o PLACEBO-EFEKT jsem schopen dokázat tím, že se mými metodami vyléčila i batolata, mnoho zvířat od koček, psů, po koně.

Podle mne vznikne nemoc čtyřmi základními způsoby:

A/ Nákazou

B/ Úrazem

C/Trvalým nedostatkem vitamínů, minerálů (buď proto, že nejíme tak pestrou stravu, nebo je náš organismus není schopen ze stravy přijímat) v určitých (podle mé terminologie oslabených) orgánech. Podle mne se nedědí dispozice k nemocím, ale dispozice k např. nepřijímání jódu do žláz ze stravy. Pokud lidé s dispozicí k nepřijímání jodu ze stravy nebudou 2x týdně doplňovat Jod, hrozí zdravotní problémy - ženám gynekologické, mužům s prostatou, všem se štítnou žlázou, lymfatickými žlázami a pod. Lidé s předpokladem k nepřijímání vápníku ze stravy mají problémy s osteoporózou, ti musí jíst vápník navíc s hořčíkem a vitaminem C. Podle mne alergie, akné, lupenka, ekzémy, plísně jsou způsobeny
dysfunkcí jater, žláz, př. střev pro nedostatek B3, C, Fosforu, Zinku, Selenu , Jodu.

Za svůj zatím největší objev považuji to, že podle mé praxe rakovina nevznikla u lidí, kteří měli v organismu dostatek Koenzymu Q 10, B3 a C, i když u nich předpoklady k rakovině byly. Vyzkoušel jsem určitou kombinaci bylin, kterými se mi podařilo vyléčit v několika případech rakovinu.


D/ Stresem - podle mé teorie se organismus stresem (velkým stresem jednorázově, menšími, ale trvalými stresovými situacemi postupně) "zablokuje" pro přijímání energie, vitaminů, minerálů a jiných důležitých látek. "Zablokovaný" organismus proto "nepracuje" na plno, ale jen na tolik procent, na kolik je zablokován. Pokud stav "zablokovaného" organismu trvá , nejdříve dochází k dysfunkci oslabených orgánů, po určité době ( 4 až 10 let), vznikne nemoc v organismu neschopném se bránit nemocím. Při stresu se podle mé teorie organismus
"zablokuje" vůči vydání "poslední kapky" energie, vitaminů, minerálů ( patrně z pudu sebezáchovy -abychom nezemřeli), ale současně se zablokuje vůči přijímání výše uvedených médií. Pokud bychom žili cca 3 roky v naprosté pohodě a klidu, náš organismus by se postupně sám opět "odblokoval". Bohužel si myslím, že v dnešní době je problém být 3 roky bez stresů a v klidu, proto jsem přišel na "razantní" způsob "odblokování" - níže popsané akupresury. Tím jsem vysvětlil i vznik vrozených vad, protože pokud je matka "zablokovaná", zablokuje se i plod a nevyvíjí se jeho oslabené orgány. Mnoho žen ani nemohlo otěhotnět jenom pro nedostatek energie díky "zablokovanému" organismu.

Podle mé teorie sestává tělo ze dvou energetických polovin (pravá-levá), každá polovina by měla mít ráno 45-50% životní energie, t.j. dohromady 90-100% (večer 60-70%, abychom se dobře vyspali, je nutné minimum životní energie 40-50%, ženy, na donošení plodu minimálně musí mít 65%). Při "zablokovaném" organismu je jen jedna polovina těla "otevřená" pro příjem energie, vitaminů, minerálů, ale i léků (tím jsem vysvětlil, proč lidé ochrnou většinou nejdříve na jednu stranu těla (praváci na levou, leváci na pravou stranu těla), proč je každá polovina těla jiná- zejména je to patrné na obličeji. "Zablokovaný" organismus nepřijímá
vitaminy a minerály (ale ani léky) s maximální účinností, i kdybychom je doplňovali.

Touto teorií vysvětluji, proč od r. 94 (cca po třech letech od začátku problému = stresu) se začaly projevovat na zdravotním stavu lidí v ČR stresy ze změny systému po r. 89. Stejně tak se projeví později zdravotní problémy u lidí z povodňových oblastí, válečných konfliktů, atd.

Další příčinou zdravotních problémů jsem vrozené vady, jejichž větší procento vzniká ne geneticky, ale tím, že matka je "zablokovaná" pro příjem vitaminů, minerálů, energií, tím se "zablokuje " i plod a v důsledku toho se dostatečně nevyvíjí "oslabené" orgány. Naštěstí mnoho žen má v sobě "zakódován ochranný systém" ještě nenarozených dětí a pro výše popsaný problém nemohou otěhotnět. Podrobněji v kapitole o problémech s početím, neplodnosti.

Nejdůležitější pro mne je uvedení mých vizí do praxe a jejich vyzkoušení, docílit toho, aby mé objevy byly uznány vědeckou obcí. Proto své objevy publikuji a dokazuji jejich logiku a funkčnost v praxi. Mým snem je využít své schopnosti ve výrobě léků, potravinových doplňků a bylinných extraktů na prevenci a léčení zdravotních problémů, na které zatím věda nestačí (rakovina, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, epilepsie, duševní poruchy, alergie, ekzémy, lupenka, atd.) .

Mým zájmem a koníčkem je má práce, psaní a publikování výsledků mé práce. Hnacím motorem jsou vyléčení z rakoviny a ostatních "nevyléčitelných nemocí", ženy, které i po dvaceti letech po aplikaci mých rad uvedených v této knize otěhotněly či donosily plod, atd.
Pořád je co vylepšovat a stále co objevovat.

Jsem přesvědčen, že většina lidí má nedostatek pohybu (je dobré aspoň 3x týdně 50 minut aktivního pohybu), špatně dýcháme (je dobré aspoň 4 dny provádět dýchací cvičení 5-15 minut denně), asi polovina populace neumí správně dýchat - nosem, zhluboka nadechovat až "do břicha", vydechovat ústy, mnoho lidí má špatně rostlou přepážku v nose, někdo má i zvětšené nosní mandle, které rovněž brání správnému dýchání.

Máme trvalý nedostatek určitých vitaminů a minerálů (je dobré užívat jednou až dvakrát týdně). Tyto tři aspekty snižují věkovou hranici cca o polovinu. Mnohdy stačilo doplnění energie, vitaminů, minerálů a organismus začal sám vytvářet obranné látky proti rakovině a s touto nemocí si poradil. Mnohdy operace urychlila konečné řešení nemoci, proto je nutné vážit, kdy operovat.


Čím jsme starší, tím potřebujeme více pohybu, doplňovat více vitaminů a minerálů uměle, protože podle mých objevů, čím jsme starší, tím hůře jsme schopni určité vitaminy a minerály v dostatečné míře přijímat ze stravy. Také je nutné si přiznat, že čím jsme starší, tím máme méně pestrou stravu.

Pokud připustíme existenci bývalých životů ( o této problematice píši knihu- O životě a smrti), nevěřím tomu, že bývalé životy či některý z bývalých životů má výrazný vliv na naše zdraví. Mnoho lidí si tak zjednodušuje či vysvětluje nevysvětlitelné. Jsem ale přesvědčen, že cca 25% lidí by mělo žít na jiném místě, než ve své zemi. Někdy je problém to zjistit, jindy to citliví lidé cítí a odcestují, jiní z různých důvodů zůstávají (bojí se riskovat, nemají odvahu
to zkusit, nemají na to peníze, vazba na rodinu jim nedovolí experimentovat, atd.). Např. lidé, kteří mají oslabený imunitní systém, který se "přizpůsobuje" špatně a dlouho nízkým teplotám, či prudkým výkyvům teplot, by měli žít v "teplejších krajinách", nebo aspoň v klimaticky stabilním prostředí, jako je např. na Kanárských ostrovech, kde je po celý rok přibližně stejná teplota.

Takovým lidem chybí i vitaminy a minerály, které jsou v těchto oblastech zastoupeny ve stravě domorodců. To se týká i psychiky, kdy v našem pásmu není tolik slunce a světla, jako na jihu, dále vitaminu D, který ze slunce organismus přijímá, takže pro psychicky citlivé a labilní jedince je vhodnější jih než sever planety.

Souhrnný přehled příčin nemocí:

1. Nedostatek vitaminů
2. Nedostatek minerálních látek
3. Nedostatek bílkovin
4. Nedostatek tuků
5. Nedostatek sacharidů
6. Nedostatek vlákniny
7. Nedostatek energie životní
8. Nedostatek energie fyzické
9. Velké množství cizorodých látek, virů, bacilů, plísně, bakterie, záněty, atd.

10. Špatné prostředí , (geopatogenní zóny, radon, radioaktivní záření, elektromagnetické vlnění např. z vysilačů, elektrická energie, výpary z lepidel např. u nábytku, některé nátěrové hmoty, plísně, závadné stavební materiály (např., i panely, suché prostředí, vlhké prostředí, atd.)

11. Nevhodné prostředí - podle mého názoru by asi 25% populace mělo žít na jiném místě, než žije. Někdo více na jihu, někdo více na severu, atd.

12. Psychika (např. i v panelových domech, kde díky "uzavřenému" a malému prostoru ze železobetonu trpí psychika přecitlivělých lidí, jsem přesvědčen, že velké množství drátů v konstrukci panelového domu působí jako vysilač, ale i přijímač nejenom vysílaných signálů televizních, rozhlasových, telefonních, ale i signálů "vysílaných" lidmi v oněch domech). Z praxe víme, že např.se myši v malém prostoru sežerou, aby svůj životní prostor zvětšily. psychiku ovlivňuje negativně i nedostatek světla, nedostatek slunce.

13. Nákaza

14. Partner jako bacilonosič.

15. Páteř ("bloky" pro průchod energií vznikají mechanicky, psychicky, zánětem, nemocí. V místě např. zánětu ledvin se utvoří "blok" v oblasti bederní páteře, který způsobí to, že neprochází energie touto částí páteře dál, tím i zpětně míšními nervy do ledvin- viz obr.- TOK ENERGIÍ )

16. Zuby (zánět, váček, plomba, cysta, můstek, atd. mohou způsobit neprůchodnost energetické dráhy od zubů, které podle mé teorie vedou od každého zubu ke všem orgánům)

17. Úrazem. Úraz vyvolá stres, proto v určitém časovém úseku po úrazu nastávají zdravotní problémy stejně, jak při stresu.
18. Nevhodná strava. Nevhodných potravin je více a společné mají to, že obsahují sice důležité látky pro organismus, ale obsahují i nevhodné látky, kterých se organismus některých lidí (viz 3. stravovací skupina) nedokáže přirozeným způsobem zbavit. Proto tvrdím, že tyto nevhodné potraviny můžeme jíst, i když ne často (max. 1x týdně), ale musíme "uměle provádět očistu těla" pomocí určitých směsí bylin, alespoň 1x ročně.

Mezi základní byliny vhodné na očistu trávicí soustavy od cizorodých látek patří Kopřiva, Heřmánek, Zlatobýl, Třezalka. Tyto byliny doporučuji užívat ráno mezi 7.00 až 9.00 hodin, jeden až tři týdny, pokud je nutné je užívat déle (pokud je velké množství nežádoucích látek v organismu), tak s přestávkami cca 3-5 dní po týdnu). Další byliny jako např. Šalvěj, Zlatobýl, Mydlice, Jmelí bílé, Paprika, Aloe, Hadí kořen jsou vhodné na zbavení organismu virů, ty je vhodné užívat (mezi 10.00 až 12.00 hodinou) delší dobu, až půl roku, také max. 10 týdnů v jednom kuse, potom s přestávkami cca 10 dní. Jedovaté byliny lze užívat jenom v homeopatické formě (po poradě s homeopatem), mnoho bylin snese jen nízkou teplotu a nesmí se přelít vroucí vodou, Heřmánek snese teplotu vody jen 50 °C, stejně jako med, citron, většina ostatních bylin snese teplotu max. 70°C, některé byliny je nutné užívat syrové, protože jakýmkoliv tepelným zpracováním se důležité látky v těchto bylinách zničí.

19. Jiná možnost.

STRAVOVÁNÍ

Neuznávám diety, protože jsou jednostranně zaměřené. Mnohé potraviny, které mají v sobě důležité látky pro organismus, jsou nevhodné jenom proto, že organismus některých lidí není schopen z těchto potravin vyloučit přirozeným způsobem těžké kovy, dusičnany, atd. Proto tvrdím, že i nevhodné potraviny můžeme jíst, jen ne častěji, než 1x za 4-6 dní (2. Stravovací skupina), případně až 1x za 10 - 14 dní (třetí stravovací skupina). Proto doporučuji "umělé čištění" trávicí soustavy např. jednou za dva roky (2. stravovací skupina), 1x ročně (3. Stravovací skupina)

Chufupyr.jpg (18412 bytes)

NAVRCHOLU.cz

TOPlist


Copyright © 2004-2009 VDČH