mse.com

 home page  »   bezplatné proměření GPZ

Malý úvod do problematiky geopatogenních zón


 

Malý úvod do problematiky geopatogenních zón

Dr. Patrick MacManaway a Dr. Roger Melhuish

Co jsou geopatogenní zóny (GPZ)?

 

Geopatický stres je přirozený jev, který působí v jistých místech a může být škodlivý pro naše zdraví. Vyskytuje se v místech nepravidelností v zemském magnetickém poli, které mohou být způsobeny proudy podzemní vody, geologickými zlomy, důlními pracemi, podzemními dutinami a dalšími příčinami. Těmto místům se obecně říká geopatogenní zóny (GPZ).

V závislosti na jeho zdroji, geopatický stres se může projevovat jako liniový, nebo jako nepravidelná zóna nebo bazén.

Zlomová linie a podzemní voda způsobují geopatogenní zóny.

Existence geopatogenních zón je primární faktor ovlivňující naše životní a pracovní prostředí. Světová zdravotní organizace (WHO) říká že 30% všech staveb je z hlediska geopatogenních zón a geopatického stresu  rizikových.  Toto může platit pro právě Váš domov a nebo Vaši kancelář.  Někteří lidé jsou mnohem citlivější na pobyt v geopatogenních zónách než druzí. Ti, kteří jsou nyní odolnější, ale mohou v budoucnu svou imunitu ztratit, protože i odolnost se časem mění.

V některých místech se necítíme dobře, ale tento pocit nemůžeme nějak blíže popsat a specifikovat.  Pravděpodobnou příčinou je ale právě geopatický stres způsobený geopatogenními zónami.


Účinky GPZ poznáme na rostlinách a zvířatech.

Všechny rostliny jsou citlivé na své prostředí a vyžadují správnou rovnováhu světla, vlhkosti a živin. Mnoho rostlinných druhů je citlivých na okolní magnetické prostředí v závislosti na přítomnosti nebo nepřítomnosti geopatického stresu v zónách GPZ.  Mnoho kvetoucích keřů, rodících stromů a některé druhy zeleniny nedokážou prospívat v geopatických poruchách. Mnohdy je podle vzhledu flóry poznat, že na jisté části pozemku rostliny z neznámých důvodů hynou a vadnou.

Některé druhy rostlin v místech GPZ vadnou a umírají...

...zatímco v jiných místech prospívají.


I  různé živočišné druhy jsou velmi citlivé na přítomnost nebo nepřítomnost geopatického stresu v jejich prostředí.  Ptáci obecně se vyhýbají hnízdění v geopaticky nevyrovnaných lokalitách.  Koně, krávy, ovce a prasata nedokážou prospívat a mají často různé problémy a nemoci, pokud jsou jejich chlévy a stáje umístěny v místech geopatogenních zón. Místům s výskytem GPZ (geopatogenních zón) se například psi zásadně vyhýbají.

Pes nesnáší pobyt v místech GPZ...

Určití živočichové a rostliny ale právě v místech geopatického stresu prospívají a jsou tedy jistým indikátorem jejich přítomnosti. Kočky vyhledávají místa GPZ, stejně tak, jako mnoho druhů hmyzu (mravenci a mraveniště). Daří se zde i mnohým houbám, léčivým rostlinám a také například jmelí.

...kočky si libují v místech s výskytem geopatogenních zón.

Dřívější zemědělci a farmáři dobře znali geopatogenní zóny, geopatický stres a jejich účinky na jejich plodiny.  Geopatický stres byl často odstraňován z krajiny, ve které hospodařili citlivým umístěním stojících kamenů a kamenných kruhů. Tuto praxi známe pod pojmem "geomancie ".


Účinky geopatických zón působí na zdraví.

'Geo' znamená 'Země'.

'Pathic' znamená patologickou změnu nebo nemoc.

Jak jsme se již zmínili, geopatický stres a geopatogenní zóny působí na mnohá zvířata negativně. Stejný vliv mají i na lidskou populaci.  Obzvláště citlivé a vnímavé jsou k němu děti.  Jestliže Vaše dítě spí jen v jednom rohu dětské postýlky, je zde jistá pravděpodobnost, že se uchyluje do oblasti nejmenšího geopatického stresu.  Jestliže mají problém s usínáním, jsou podrážděné a zkoušejí před usnutím různé polohy a místa, je zde velká pravděpodobnost, že celá dětská postýlka je v místě geopatogenní zóny.

Geopatický stres ruší klid dětí.

V místech bez GPZ je pro ně usínání mnohem příjemnější...


Geopatický stres je obzvláště vyčerpávající, jestliže působí v ložnici. Doba strávená v posteli pak není tím pravým odpočinkem, protože je rušena přítomností GPZ.

Geopatogenní zóna může vést liniově přes postel nebo podél postele. V nejhorším případě může docházet ke křížení dvou linií přímo v posteli.

Linie geopatogenních zón se mohou v posteli křížit

Geopatický stres může znehodnotit životní prostředí ve vašem domově nebo kanceláři.


Proč je ochrana proti GPZ důležitá?

 

Geopatický stres odčerpává Vaši energii.

Jestliže se cítíte podrážděně, popudlivě, je možné, že ve Vaší domácnosti jsou geopatogenní zóny.

Pokud se kdekoliv jinde vyspíte lépe, než právě doma.

Pokud se cítíte nemocni, nezabírají léky ani rehabilitace.

Účinky geopatického zatížení mohou být záludné.  Časem se stáváte vyčerpanými a unavenými. Vaše energie se sníží a Váš temperament se může měnit.

Geopatický stres může působit na imunitní systémy nebo orgány v těle.

Nádory a novotvary se mohou tvořit zvláště v místech, kde se protínají geopatické linie .

Pokud je působení GPS omezeno a vyloučeno, léčba běžných onemocnění je snazší.

Mnoho lidí si ještě neuvědomuje, že geopatogenní zóny mohou být spouštěcím mechanismem řady nemocí. Povědomí o této skutečnosti už ale na veřejnost pomalu proniká.


©2006 Dr. Patrick MacManaway a Dr. Roger Melhuish

 

Co mohu udělat proti působení GPZ?

Existují metody, kterými lze odhalit geopatogenní zóny a zóny působení geopatického stresu ve Vašem životním prostoru. Jejich působení je možno také minimalizovat. V současné době probíhá koordinovaně bezplatné měření geopatogenních zón v celé České republice. Máte-li zájem o proměření geopatogenních zón a jiných škodlivých energetických polí ve Vaší domácnosti, zajistíme Vám jejich změření. Více informací a objednávku měření najdete na http://www.gpz.cz.

  Chufupyr.jpg (18412 bytes)

NAVRCHOLU.cz

TOPlist


Copyright © 2004-2008 VDČH, zdroj: Internet