mse.com

 home page  »   Měření GPZ

Fobie a geopatogenita


 

Fobie a strachy

Fobie je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z věcí nebo situací. Postižený si nesmyslný strach plně uvědomuje, ale není schopen ho vlastní vůlí potlačit. Fobie má svůj objekt, na který je vázána a podle kterého je také pojmenována. Existuje mnoho různých druhů fobií. Úzkost a strach prožil každý z nás. Mají ochranný význam. Úzkost a strach se liší: strach je určitou odpovědí na konkrétní nebezpečí. Úzkost naopak je nepříjemný emoční stav, jehož příčinu není možné definovat. Strach trvá pouze po dobu hrozícího nebezpečí. Intenzita strachu je různá, od lehkého neklidu až po stav masivního prožitku strachu. Výsledkem je typické vyhýbání se situacím, které působí nebo jejich velmi obtížné překonávání. Strach je přítomen nejen při vystavení se této situaci či předmětu/ům, ale i při očekávání (anticipaci) či pomyšlení na takovou situaci. Tomu říkáme úzkost z očekávání, tedy anticipační úzkost. Pro člověka trpícího fobií je obtížné kontrolovat úzkost a vyhýbavé chování, ačkoliv to může výrazně ovlivnit jeho fungování v běžném životě i fyzické zdraví. Počátek fobie bývá v dětství (v dospělosti obvykle spontánně odezní). Příčinou může být vrozená úzkostnost (30-40% případů) nebo traumatický zážitek. Fobie jsou způsobeny zpravidla psychickou poruchou.

Fobie a dráždivé zóny

Fobie mohou být podle posledních výzkumů způsobeny dlouhodobějším pobytem v geoaktivní zóně. Jistě jste se někdy v minulosti ocitli v místě, kde jste se z neznámých příčin necítili právě nejlépe. Mohlo se jednat o dráždivou zónu (dowsing zone). Pokud je organismus člověka zatížen delším pobytem v této zóně, mohou nejistota a podivné pocity vyústit v různé fóbie. Každopádně GPZ mohou být jejich spouštěcím mechanismem a v rámci zdravého životního stylu se je třeba před působením zón geopatického stresu chránit (více na www.gpz.cz).

Rejstřík fobií

Fobie (fóbie) = chorobný strach

ablutofobie - strach z prádla nebo koupání

acarofobie - strach z hmyzu a štípnutí hmyzem

acerofobie - strach z kyselosti

acrofobie  ( akrofobie ) – z vysokých míst

aerofobie – z pobytu na vzduchu, z průvanu

afefobie ( haptefobia, hafefobia ) – chorobný strach před dotyky

agorafobie -  z otevřených prostranství ( postižený se bojí přejít náměstí, ulici … )

achluofobie – ze tmy

aichmofobie – z ostrých předmětů

ailurofobie – z koček

akarofobie – z drobného hmyzu

akrifobie - strach pisatele, že napsal něco nesprávně či nevhodně

akrofobie - strach z hloubky

akustikofobie - strach z hluku

akustofobie – z mraků

alektorofobie - strach ze slepic

algofobie – z bolesti vlastní či cizí

alienofobie – ze všeho cizího, pocit odcizení

amatofobie – z prachu

amaxofobie – z dopravních prostředků a především z jízdy v nich

amychofobie – z drápů, spárů a poškrábání

androfobie – z mužů

anemofobie – z větru

anginofobie – z udušení

antropofobie - strach z lidí

apeirofobie – z nekonečna

apifobie – z včel

aquafobie – ( hydrofobie ) z vody

astrofobie, astrofobie – z hromu a blesku

atefobie – ze zničení

aurofobie - strach ze zlata

autofobie – z osamění, případně ze sebe sama

aviafobie - strach z létání

bacilofobie – z bacilů a mikroorganismů

bakteriofobie – z bakterií

balistofobie – ze střel

barofobie – z tíže

basifobie ( basofobie ) – z chůze

batmofobie – ze schodů a schodišť

batofobie – z hlubin

batrachofobie – z žab a obojživelníků obecně

belemnofobie ( belenofobie, aichmofobie ) – z jehel, z ostrých předmětů

bestiofobie - chorobný strach ze zvířat

botanofobie - strach ze sazenic či rostlin

brontofobie – z hromu

cacofobie - strach z šerednosti

cenotofobie ( cainotofobie ) – z čehokoli nového

cibofobie ( sitofobie ), cibifobie – z jídla

coulrofobie - strach z klaunů

cyclofobie – strach z jízdních kol a jízdy na nich

cyberofobie – strach z počítačů a práce s nimi

cypridofobie – a) z jakékoliv sex. aktivity b) z venerických chorob

decidofobie - strach z rozhodování

defecaloesiofobie - strach z bolestivých stolic a bolesti střev

deipnofobie - strach z jídelny

demofobie - strach z lidí

démonofobie (daemonofobie) – z ďáblů, duchů a strašidel

dendrofobie - strach ze stromů

dentofobie – strach ze zubařů a zubařských zákroků

dermatosiofobie – strach z onemocnění kůže

dextrofobie – strach z věcí napravo od pozorovatele

dikofobie – ze soudu

domatofobie – z přebývání v domech

dromofobie – přecházet ulici

dysmorfofobie – z těl. znetvoření

dyspsychofobie – z možnosti zešílet n. stát se zločincem

eisotrofobie – ze zrcadel

ekleziofobie - strach z kostela

elektrofobie – z elektřiny

emetofobie – ze zvracení

enisofobie – z kritiky

enofobie – z alkoholických nápojů

entomofobie – z hmyzu

ephebifobie strach z teenagerů (z náctiletých lidi)

equinofobie - strach z koní

eremofobie – ze samoty

ergaziofobie – z práce n. šířeji z odpovědnosti

ergofobie – z práce, jednání, konání

erotofobie - strach ze sexu nebo sexuálních témat

erytrofobie (ereutofobie) – ze začervenání se, z červených objektů

eufobie - strach z dobrých zpráv

eurotofobie - strach z mužských genitálií

fagofobie – z polykání

fantomofobie – z přízraků

farmakofobie - strach z léků

febrifobie – z horečky ( častý u hypochondrie )

felinofobie - strach z koček (taky (ailurofobie, elurofobie, galeofobie, gatofobie)

finemafobie - strach z polibků

fobofobie - strach z vlastního strachu

fonofobie – z mluvení při koktavosti, příp. obecně z vlastního hlasu

fotofobie – světloplachost ( přecitlivělost na světlo ) – nejde o skutečnou fobii

frankofobie - strach z Francouzů

frigofobie - strach z chladu, chladných věcí

fronemofobie - chorobný strach z přemýšlení

galeofobie – z koček

gamofobie – z manželství

gatofobie – z koček

gaumafobie - strach z různých chutí

gefyrofobie - strach z mostů

geliofobie - strach ze smíchu

genofobie – z pohlaví

gepyrofobie - strach z přecházení mostů

gerascofobie - strach ze stárnutí

geumafobie – z různých chutí

gymnofobie – z nahého těla

gynekofobie ( gynofobie ) – z žen, odpor k ženám

hadefobie – z pekla

haematofobie ( hematofobie ) – z krve

hafefobie ( haptefobie ) – z doteků

hamarkofobie - strach z omylů

hamaxofobie – z vozidel

harmatofobie – z hříchu, omylu

harpaxofobie – ze zlodějů

hedofobie – z radosti

heliofobie – ze slunce a pobytu na prudkém slunci

helmintofobie – ze střevních cizopasníků a červů

herpetofobie - strach z plazů

hexakosioihexekontahexafobie - strach z čísla 666

hierofobie – z náboženství, z posvátných předmětů, z osob spojených s vírou, z obřadů

hippopotomonstrosesquippedaliofobie - strach z dlouhých slov ( sáhodlouhých shluku písmen)

homichlofobie – strach z mlhy

homilofobie – veřejně mluvit, strach z trestu

homofobie – ze svých sex. tendencí, z jiné homosexuální osoby

hyalofobie – ze skla

hydrofobie ( aquafobie ) – z vody, koupání, cestování lodí

hylofobie - strach z lesa

hypengyofobie - strach z odpovědnosti

hypertrichofobie – z nadměrného růstu chlupů po těle

hypnofobie – strach ze spánku

hypsofobie – z výšek a pádů z výšek

chaetofobie – strach z vlasů

cheimafobie – z chladu

cheirofobie ( cherofobie ) z veselosti

chiraptofobie – strach z cizích doteků

chorofobie – strach z tance

chromofobie - strach z barvy

chronofobie – strach z času, strach z jeho běhu

chronometrofobie – strach z hodin a měření času

iatrofobie - strach z ordinace lékaře nebo doktorů

ictofobie - strach z mozkové mrtvice

ideofobie  - strach z myšlenky

idrosofobie - strach z pocení

ichtyofobie – z ryb, odpor k rybám

iofobie – z jedů a otravy

isopterofobie – strach z termitů a hmyzu ve dřevu

kainofobie – ze změn a novot

kairofobie – ze zmeškání správné příležitosti

kakotechofobie - strach z nemotornosti

karcinofobie (kancerofobie) – z rakoviny

kardiofobie – z onemocnění, či poruch srdce

katagelofobie – strach z výsměchu

katotrofobie – ze zrcadel a jejich rozbití

keirofobie – ze stříhání a holení

kenofobie – z prázdných míst

keraunofobie – ze zasažení bleskem nebo el. proudem

kinezofobie – z pohybu

klaustrofobie ( klitrofobie ) – z uzavřených prostor

kleptofobie – strach stát se zlodějem, krást

klimakofobie – ze schodů

klimofobie – ze šplhání

kopofobie – z únavy

koprofobie – z výkalů

koumpounofobie - strach z knoflíků

kremnofobie – ze strží a srázů

krystalofobie ( hyalofobie ) – ze skla

kyberfobie – z počítačů

kyesofobie - strach z těhotenství

kynofobie – ze psů

laliofobie ( lalofobie ) – z hovoru ( zejména u koktavých )

levofobie – z věcí nalézajících se na levé straně těla

linofobie – z provazů

liticafobie – ze soudních procesů

locofobie – z určitého konkrétního místa

logizomechanofobie - strach z počítačů či práce na nich

logofobie – z vlastního mluveného projevu ( u koktavosti a poruch řeči ) spíše u dospělých než u dětí

lutrafobie - strach z vyder

lygofobie – z tmavých a zšeřelých míst

lysofobie – ze zešílení

lyssofobie - strach ze vztekliny

macrofobie - strach z dlouhého čekání

mageirocofobie - strach z vaření

maieusiofobie – z porodu

maniofobie – strach ze zbláznění se

mastigofobie – z trestání, bití, mrskání

medomalacufobie – strach ze ztráty erekce

megalofobie – z velkých věcí

mechanofobie – strach ze strojů

melissofobie ( apifobie ) – z včel

melofobie – z hudby

mikrofobie – z malých předmětů

molysmofobie – z nákazy

monofobie – z osamění

monopatofobie – z určité choroby

musofobie – z myší

myzofobie - strach před špínou, nákazou, znečištěním

nebulafobie - strach z mlhy (homichlofobie)

nekrofobie – z mrtvých těl

nelofobie - strach ze skla

neofobie – ze všeho nového

noctifobie ( noktifobie, nyktofobie ) – z noci, tmy a ticha

nomatofobie - strach z jmen

nosofobie – z nemocí a jejich následků

nostofobie – strach z návratu domů

novercafobie – strach z nevlastní matky

nucleomitufobie - strach z nukleárních zbraní

nudofobie – chorobný strach a rozpaky z nahoty

numerofobie – strach z čísel

nyktofobie – z temnoty a noci

obesofobie - strach z tloustnutí (pocrescofobie)

octofobie - strach z čísla 8

odontofobie – ze zubařů

odynofobie – z bolesti

oenofobie – strach z vína

ofidiofobie – ze zmijí, hadů

ofresiofobie – z pachů a vůní

ochlofobie – z davu a přelidněných míst

ochofobie – strach z vozidel

oklofobie – z davu

olfaktofobie - strach z některých pachů (podle některých zdrojů i z hluku)

ombrofobie – z bouřky a průtrže mračen

ommatofobie – z pohledu očí

onomatofobie – ze slyšení některých jmen, slov

ornitofobie – z ptáků

osmofobie ( osfresiofobie ) – z pachů

oxyfobie - strach z ostrých nástrojů

pagofobie - strach z sněhu a mrazu

panfobie – z neurčitého zla

panofobie ( pantofobie ) – ze všeho

parafobie – mírná fobie, kterou může jedinec kontrolovat

paralipofobie – z následků neprovedení rituálu nebo obsedantního příkazu či představy

paraskevidekatriafobie - strach z pátku 13.

parazitofobie - strach z parazitů

partenofobie – z dívek

parturifobie – z porodu

patofobie ( nosofobie ) – z nemocí a jejich následků

patriofobie – z dědičnosti

peccatofobie – z hříchu

pediculofobie (pedikulofobie) –  strach ze vší a zavšivení

pediofóbie – z hraček

pedofobie - strach z dětí

peirafobie – ze zkoušky, z veřejného vystoupení

peniafobie – z chudoby

pnigofobie – z udušení

pocrescofobie - strach z tloustnutí (obesofobie)

ponofobie – z bolesti, též z práce a přepracování

poriofobie - strach z cestování a navazování nových kontaktů s lidmi

potamofobie - strach z tekoucí vody

pseudofobie – ze lži

psychrofobie – strach z hladu

pyrexiofobie – strach z horečky

pyrofobie – z ohně

rabdofobie – strach z rákosky nebo kouzelnické hůlky

radiofobie - strach z ozáření, z rentgenu

ranidafobie - strach z žab

rupofobie - strach ze špíny

russofobie - strach z Rusů

rektofobie - strach z onemocnění konečníku

samhainofobie - strach z Halloweenu

sarmassofobie - strach z milostných her

satanofobie – strach ze Satana

scelerofobie - strach dětí z nočních zlodějů a únosců

sciofobie -strach ze stínů a tmavých míst

scriptofobie – strach ze psaní na veřejnosti

selachofobie - strach ze žraloků

selenofobie - strach z Měsíce

sfexofobie - strach z vos

siderodromofobie – strach z vlaků a z jízdy vlakem

siderofobie – z bouře s blesky

sichmofobie - strach z ostří

sitofobie - strach z jídla

skolerofobie, skolecifobie – strach z červů

skoptofobie – z toho být pozorován druhým

skotofobie – z temnoty

sociální fobie - strach z pití, psaní, mluvení, čtení před ostatními

sofofobie - strach z učení

somnifobie - strach ze spánku

spacefobie - strach z vesmíru

stasibasifobie – postavit se a chodit ( obava ze ztráty těchto schopností )

stasifobie – strach ze stání, strach postavit se

symbolofobie – z užívání symbolů

symmetrofobie - strach ze symetrie

syngenesofobie - strach z příbuzných

tabofobie - strach před vysycháním míchy

tafofobie ( tafefobie ) – a) z jeskyní b) z pohřbení zaživa

tachofobie - strach z rychlosti

tanatofobie - strach ze smrti

tapinofobie - strach z malých předmětů

taurofobie – strach z býků

technofobie - strach z nových technologií

telefonofobie - strach z telefonů

teniofobie - strach z tasemnic

teofobie – z boží odplaty za spáchané či domnělé hříchy

termofobie - strach z tepla a teplých předmětů

testofobie - strach z testů

tetrafobie - strach z čísla čtyři 

thalassofobie - strach z oceánů

thanatofobie – ze smrti

theatrofilie - strach z divadel

tokofobie - ženský strach z porodu

tomofobie - strach z operace

topofobie – z některých míst

traumatofobie - strach ze zranění

tremofobie – z třesu

tropofobie – strach z pohybu a změn

trichofobie – z chlupů, vlasů a ochlupených předmětů

triskaidekafobie (triskadekafobie) - strach z čísla 13

trypanofobie - strach z injekcí

tuberculofobie – strach z TBC

tyranofobie - strach z tyranů

uranofobie – strach z nebe

urofobie - strach z moči či pomočení se

utomatonofobie - strach z břichomluveckých loutek

vacciofobie, vakcinofobie –  strach z očkování

venerofobie –  strach z pohlavních nemocí

venustrafobie –  strach z krásných žen

verbofobie – strach ze slov a mluvené řeči

vermifobie –  strach z červů a střevních parazitů

vertigofobie –  strach ze závrati

vestifobie –  strach z šatů

virginitifobie –  strach ze znásilnění

vitricofobie –  strach z narození nevlastnímu otci

wiccafobie –  strach z čarodějnic a kouzelnictví

xanthofobie –  strach ze žluté barvy nebo slova žlutý

xenofobie – z cizinců, z neznámých lidí, neznámých míst

xenoglosofobie – z neznámých jazyků, z učení se jazykům

xerofobie – z doteku suchých povrchů, předmětů

xylofobie –  strach z dřevěných předmětů a lesů

zelofobie – ze žárlivosti

zemmifobie –  strach z velikých hlodavců, např. krys

zeusofobie –  strach z Boha nebo božstev

zoofobie – ze zvířat

 

NAVRCHOLU.cz

TOPlist


Copyright © 2004-2017 VDČH, zdroj: Internet