mse.com

 home page  »   měření geopatogenních zón

GEOPATOGENNÍ ZÓNY


Měření geopatogenních zón ve Vaší domácnosti
 

Co vlastně fyzikálně představuje podle mých zkušeností tu hrůzu z GPZ.
 

Je to ve velké většině silné magnetické pole. Silokřivky magnetického pole země. Pojmenované podle Dr. Hartmana, přesně ve směru poledník (sever-jih) a rovnoběžka (východ-západ) a další, pojmenované podle Dr. Curryho, posunuté směrově od "H" pásů o 45 st. tedy severozápad-jihovýchod a severovýchod-jihozápad. Kromě směru se neřídí dalším přírodním zákonem a jejich množství a vzdálenost je dána geologickým podložím v místě měření. Ze starší literatury vyplývá, že statistický průměr z tisíce měření ukazuje vzdálenost "H" pásů asi 4 m a u "C" pásů asi 11 m. V realitě jich ale může být několik blízko sebe, a potom třeba větší místo je čisté. Tyto pásy mají zářivé pole široké asi 1/2 m. Píše se v literatuře, že při geomagnetických bouřích, při poruchách sluneční koruny a těsně před příchodem větších meteorologických bouří, se zářivé pole těchto silokřivek po dobu jejich trvání trochu rozšiřuje, a po jejich odeznění se srovnává do původní šíře. Další pro lidi škodlivé pole je místo nad průběhem vodních pramenů, které také vysílají elektromagnetický signál na frekvenci velmi dlouhých vln (VDV). Tento signál je tak silný, že se podle něj nechají vodní prameny spolehlivě najít na dálku mnoha desítek metrů. Jedno staré české přísloví říká o špatném spaní, že spíte jako na vodě. A je to pravda. Proč škodí pobyt v místech těchto pásů a nad pramenem se špatně v literatuře hledá. Já mám jednoduché fyzikální vysvětlení, které samozřejmě nebude zcela vyčerpávající a přesné, ale většinu otázek vysvětluje. V každém živém organismu (člověk, zvíře, rostlina) je prakticky skoro vše řízeno elektricky. Jakékoliv elektrické řízení je v magnetickém poli rušeno. Tím se organismus unavuje, postupně ubývá obranyschopnosti tak, až začne dělat něco nenormálního.

Staré studijní materiály uvádějí, že u lidí, kteří jsou na to vnímavější, citlivější, po třech letech pobytu v GPZ dochází k prvním trvalým změnám v organismu. Bez strašení - opravdu jsem viděl postele, kde postupně tři generace za sebou vymřely na rakovinu, a považovaly to za dědičný defekt, až do změření GPZ. Ale také jsem viděl zdravého zahradnického mistra, který spal 15 let doslova "na hrůze", ale kromě snížené hybnosti v ramenech mu nic vážného nescházelo, a po přestěhování postele do čistého místa asi za tři týdny při alkoholickém dýchánku na stole předvedl kamarádům, že zdvihne ruce nad hlavu, co se mu před tím už pět let nepovedlo. To ukazuje, že to na každého působí jinak, stejně tak různě na zvířata i rostliny. Jakých problémů je po pobytu v GPZ vidět nejvíce. Asi 70 % lidí, kteří mají GPZ pod hlavou, nemůže pořádně spát, polykají prášky na spaní a neodpočinou si, dále je to hodně migrén, u kterých je nejhorší, že jejich příčina se nedá diagnostikovat technickými prostředky, ale jen podle komunikace s aurou. Mám vyzkoušeno, že mnoho těch, kteří v GPZ nemohli spát a polykali prášky na spaní, po přestěhování do čistého místa bez GPZ, v prvních 14 dnech bez prášků jednou i dvakrát zaspávají do práce, protože spí tak tvrdě, že neslyší budíka a na tyto migrény po přestěhování stačí na vyléčení starý babský prostředek. Dále jsou často vidět těžké bloky na páteři, způsobující sníženou hybnost končetin a jejich značnou bolestivost. Hodně angín s častou recidivou způsobuje GPZ pod krkem, další záněty, snížené výkony orgánů, žaludeční nervózy i vředy atd. Rovněž jestliže na zahradě zasadíte broskev do pásu, nemůžete se divit, že při veškeré péči odejde, a může se vám to povést na stejném místě vícekrát po sobě. Doma postavíte do pásu palmu, ona si najde do února důvod, proč odejít. Araukarie v únoru na jedné straně (v pásu) odhodila celé větve, vidíme šikmou jabloň, hůře rostoucí, u její paty je vždy pás, ze kterého se snaží uhnout. A mám tu blízko kamaráda, který se snažil omladit získanou starou zanedbanou zahradu a zasadil na volné místo asi dva metry od plotu alejku snad osmi nebo ještě více stromků mladých, a ony mu všechny do dvou let odešly. Když jsem potom při náhodné návštěvě měřil, snad bych to nedokázal přesněji, jak se to povedlo jemu do "H" pásu. Píše se a říká se, že pes odtud utíká a ověřil jsem si, že je to pravda. Kočce prý pobyt v GPZ dělá dobře a kupy (hnízda) lesních mravenců jsou vždy v kříži pásů GPZ, což je pro člověka klasické karcinogenní pole. Stromy v pásech GPZ, pokud to přežijí, mají třetinový vzrůst a užitek. Podle zahraničních pramenů dojná kráva stojící v "H" pásu dávala užitkovost 4500 litrů mléka, po přestěhování z pásu bez jiných změn dává 6000 litrů mléka. To snad stojí za pozornost, zvláště v malochovech, kde se s tím místem dá občas manipulovat. Hovězí na žír v pásu o 20 až 30 % má menší růst. Opakuji znovu nejlepší řešení je se tomu vyhnout, žádný sebedražší rušič nedokáže zrušit sílu magnetického a gravitačního pole země, která tím drží ve vzdálenosti 400 tisíc km měsíc. Ideální je najít GPZ už na parcele před zahájením stavby a tu podle projektu umístit ve vztahu ke GPZ nejvýhodněji, aby mohly co nejméně škodit. Podobně řešit zakládání zahrad a sadů, aby jste nečekali až začnou drahé sadby odcházet a teprve potom hledali řešení. Dále několik varování před iluzorními příklady rušení GPZ, kterých jsem byl svědkem a ověřoval je. Alobal pod matrací po vložení opravdu ruší, ale bohužel jen tři až pět dnů, než se prozáří a GPZ jsou znovu plně měřitelné. Uzemněný železný plech 1 mm silný chrání asi tři měsíce a potom je i z něj magnetický zářič, vyzkoušel jsem. Pokud si stoupnete při měření na silný igelit, nemusíte nic naměřit, ale stoupnete si vedle něj a hned za ním vše změříte. Takže k "pásům" zatím dost. Další GPZ je místo nad pramenem. Pramen je vlastně takový podzemní potůček, který se prodírá zemí a tím třením vzniká a vysílá elektromagnetický signál na frekvenci velmi dlouhých vln (VDV). Já prameny podle tohoto signálu hledám v terénu na dálku i přes 100 m. Pobyt nad zavodněným místem pramenu škodí asi hlavně spaní. Staré české přísloví o tom říká, že "spíte jako na vodě", tedy lehce, neklidně nestabilně a kratší dobu. A tady je třeba dávat pozor, zářivé pole menšího pramenu je široké asi 1 m, u větších pramenů i 3 m, a v deštivém období se ještě rozšiřuje, jak prameny sílí. A ke spaní nad pramenem důležitá poznámka. Asi 90 % větších dětí, které se doma i v 10 letech v noci pomočují, spí na pramenu. Viděl jsem jich snad 40, a všechny po přestěhování postele mimo pramen, byly zdravé. Naopak příznivě působí zasazení nad pramen stromům. Většina nebo možná všechny veliké osamělé stromy v terénu jsou na pramenu, ověřujte si to. Ještě k těm dětem nad pramenem. Mají jen citlivější nervovou soustavu k zachycení signálu VDV. Že tento signál působí trochu na většinu, jste si snad někdy všimli, že když slyšíte téci vodu, máte trochu nutkání na močení. Další a podle mě nejhorší a nejnebezpečnější GPZ jsou místa nad výronem primárního záření (nejen radon). V poměru počtu k ostatním GPZ je jich minimálně, hádám tak do 3 %. A tak když vám virgule ukáže něco, kde si s rozlišením nevíte rady (umíte-li rozlišit rudné žíly, atd.) raději před tím varujte a varujte i ostatní. Viděl jsem někdy před pěti léty hezký rodinný domek blízko Pardubic, starý asi 30 let. Hrůza GPZ byla pod ním, a sousedka z vedlejší zahrádky nám řekla, že z něj lidé utekli asi po pěti letech bydlení, že se tam nedalo žít, a přitom zahrada při domku byla bez GPZ. Dnes se dá i proti radonovému záření chránit dům speciální izolací a větráním. To však značně stavbu prodražuje, a já to moc neznám. Abych nezapomněl snad na poslední špatnou zónu, kterou znám, ale tu si vyrobili lidé sami, a země se na ní nepodílí. Jde o elektromagnetické vysílání elektrickými vedeními vysokého napětí a vysílání domácích elektrospotřebičů. Stavební úřady uznávají okolo vedení vysokého napětí 15 m široké nebezpečné pole standardně. Ze zahraniční literatury jsem vyčetl, že v některých jiných státech, už dnes u sedmivodičového vedení vysokého napětí, se uvádí 65 m široké nebezpečné pole. Takže lépe bude od něj být dále. Doma máte barevnou televizi - tři délky úhlopříčky obrazovky před ní je nezdravé. Před zapnutou mikrovlnou troubou nepobývat 1,5 m. Nemít postel hlavami ke zdi, v místě, kde je na druhé straně zdí elektrická rozvodná skříň, také to ruší spánek. Nestrašte se ale běžnou elektrickou rozvodovou sítí, hlavně když Vám nevede těsně za hlavou, se zapnutým velkým spotřebičem několika kW silným. Poslední dobou se mluví o vysílání mobilních telefonů, ale jeho klasifikace asi bude vyžadovat náročnější měření. Nakonec k tomu hledání a měření GPZ. Nestrašte sebe ani lidi stupnicemi síly a nebezpečnosti zón. Poraďte sobě i jim, že nejúčinnější obrana je se jim vyhnout. Z měření dělejte přesný zákres do stavebního plánu, jak jsem již dříve uvedl. Barevně odlište "H" a "C" pásy, prameny, výstup záření, znásobte sílu odstín barvy v místech křížení GPZ a ještě vícenásobné křížení. K zákresu připojte jasnou, stručnou legendu s vysvětlením, co je co a podepište se pod to. To dává důvěru, že nejste podvodník. Vysvětlete, že ve vícepatrových objektech se zóny nad sebou přesně kryjí a není tedy nutné měřit každé patro zvlášť. A poslední rada pro začínající - umíte vzít virguli do ruky (nejsnadnější je "L", ona vám něco ukazuje, a vy nevíte co, tak nic nepokazíte. Když se můžete vyhnout všemu, co ukazuje, i když tam dole bude třeba kanalizace, potrubí, kabel a ty zóny k tomu. A pilně se učte, aby jste se naučili poručit virguli ukazovat jen to, co chcete vy. Jde najít zóny, vše v zemi, staré stavby, rozlišit kabely, druhy kovů, vzdálenosti, hloubky, prostřednictvím virgule komunikovat s aurou, změřit stáří živých stromů, dělat zdravotní diagnostiku pro lékaře, atd., pomáhat lidem, budou si vás vážit. Psychotronika je malý zázrak, využívejte ji v dobrém a rozšiřujte zájem o ni.

O GPZ trochu jinak

Geopatogenní zóny - oblasti definované tak, že o nich speciálně pověřený člověk, takzvaný senzibil, prohlásí, že jsou patogenní a mají tedy neblahé zdravotní efekty na lidi, kteří se v nich nacházejí. Obvykle jsou velmi ostře odděleny od zdravých zón (geopatogenita je binární parafyzikální veličinou, odhlédneme-li od dvojitě patogenních zón) a střídají se s nimi prakticky v poměru 50:50, navzdory "zkostnatělé" logice statistiky reálných jevů libovolného geologického původu, tak, že entropie a hodnota senzibilovy rádoby předpovědi je vždy maximální. Geopatogenní zóny vyhlížejí na první pohled jako poměrně rozumná teorie o jakémsi záření, proto jim mohou uvěřit i hůře informovaní, ale inteligentní lidé.

J. NOVOTNÝ

 

 

TOPlist


http://odpady.ihned.cz/?secpart=horniny_archiv_gabbb_ru_