mse.com

 home page  »   žádost o bezplatné proměření GPZ

Pyramidy v Gíze (zdroj http://info-koktejl.cz)


 

31.03.2009 - Monika Trojanová
Dějiny, historie / Záhady a nejasnosti

 

Tisíce turistů po celý rok proudí k egyptským pyramidám, aby se pokochali těmito monumentálními a tajemstvím obklopenými stavbami. Jak vůbec vznikly?

Největší z pyramid - Cheopsova - stojí na konci pouště západně od Nilu a postavil ji faraón Chufew (2590 až 2568 př. Kr.). Řecká forma jeho jména zní Cheops. Dva králové z pozdější dynastie, Chefrén a Mykerinos, zřídili zcela blízko další pyramidy. Tyto tři pyramidy dohromady tvoří pravděpodobně jeden z nejznámějších stavebních komplexů na světě, který po staletí fascinuje a je pozorován s posvátnou úctou.

Posvátná úcta je oprávněná. Cheopsova pyramida je 138 metrů vysoká (původní výška byla dokonce 147 metrů) a byla postavena z více než dvouapůlmiliónu vápencových kvádrů, které průměrně váží dvě a půl tuny a pocházejí z nedalekého kamenolomu. Těžká stavba celkem vážící přes šest miliónů tun mohla být vybudována jen s pomocí ramp, soustav pák, válců a saní tažených voly.

Přes tyto primitivní podmínky se postupovalo při konstrukci pyramidy s enormní, těžko dosažitelnou přesností. Stojí na uměle vytvořené rovině, jejíž horizontální odchylka je menší než dva centimetry. Půdorys pyramidy je čtvercový s délkou strany 227,50 metru. Čtyři strany má s nepatrnou odchylkou orientovány na sever, jih, západ a východ. Není známo, proč tato perfektnost byla tak důležitá, ale zjevně byla. Nikdo nemůže vysvětlit, proč byla tato pyramida vůbec postavena.

 

Vchod do pyramidy

Podle jedné teorie měla být náhrobkem faraónovým. To by mohlo souhlasit. Podivné je jen to, že v této ani v jiných pyramidách nikdy nebyla nalezena žádná těla zemřelých. Když v 9. století po Kr. vstoupila do Cheopsovy pyramidy oficiální delegace a za největších obtíží prozkoumala královu hrobku, našla velkou kamennou rakev prázdnou, aniž na ní byly známky předchozího porušení.

Cheopsova pyramida

Od 18 metrů vysokého vchodu na severní straně se lze schýleně dostat nízkou, úzkou chodbou k Velké galerii, která má délku 46,6 metru. Vede ke králově hrobce. Ta je 42,7 metrů nad zemí a skrývá prázdnou žulovou rakev. V pyramidě jsou dvě další prázdné místnosti a mimo ně byl v roce 1954 nalezen v dlouhé jámě člun z cedrového dřeva o délce 43,6 metru. Byl částečně rozložen a dnes je vystaven v muzeu Solar-Barque u pyramid. V blízkosti byly zřejmě spáleny další čluny. Byly pravděpodobně určeny pro cestu mrtvého panovníka do nového života.

Muzeum Solar-Barque

 

Muzeum Solar-Barque uvnitř - člun

Ve vzdálenosti asi 160 metrů od Cheopsovy pyramidy se tyčí Chefrénova pyramida. Je vysoká 136,60 metru a má délku strany 210,50 metru. Na špičce je ještě vidět zbytek původního povrchu.

Nejmenší Mykerinosova pyramida leží 200 metrů od Chefrénovy pyramidy. Je 62 metrů vysoká a délka její strany činí 108 metrů.

Sfinga

Vedle Cheopsovy pyramidy je jistě na celém světě nejznámějším egyptským monumentem sfinga, která pozorně střeží město mrtvých. Sfinga byla vždy symbolem tajemství a hádanek. Postavil je faraón Chefrén a pravděpodobně její hlava je jeho portrétem. V poměru k obrovským pyramidám, které se za ní tyčí, působí jako kočička, představuje ale ve skutečnosti ležícího lva s lidskou hlavou. Sfinga byla zhotovena z úlomku skály a je 21 metrů vysoká a 74 metrů dlouhá. Na nejširším místě měří její obličej 4,20 metrů. Nos se jí však částečně odlomil a vousy ztratila úplně. Původně zřejmě byla pokryta sádrou a pomalována. Před ní je místo, k němuž se váže pozoruhodný příběh faraóna Thutmose IV. Z 15. století př. Kr. Odpočíval ve stínu sfingy po lovu gazel. Usnul a zdálo se mu, že vstoupil na egyptský trůn poté, co sochu vysvobodil z písku. To také učinil a dostal trůn, jak mu bylo předpověděno.

 

Osvětlené pyramidy v noci

NAVRCHOLU.cz

TOPlist


Copyright © 2004-20011 VDČH, zdroj: Internet