mse.com

 home page  »  Proměření GPZ ve Vaší domácnosti

Geopatogenní zóny (zdroj http://www.pyramidoflife.com)


 

 

1. Co jsou geopatogenní zóny?

2. Jak geopatogenní zóna působí na lidský organismus?

3. Jak odhalit geopatogenní zónu?

4. Jak se chránit před působením geopatogenní zóny?

5. Projekt Zdravé bydlení

1. Co jsou geopatogenní zóny?
Geopatogenní zóny jsou místa na povrchu Země, které mohou způsobit vážné zdravotní potíže pro lidi, kteří se v nich zdržují delší dobu. Od dávných dob měl každý národ vlastní vnímání "mrtvých míst", kde rostliny a stromy nerostou a chřadnou, kde lidé a zvířata onemocní, kde se stavby rozpadají. Po mnohá staletí byli lidé opatrní při výběru místa pro jejich obydlí. Čínské učení feng-shui je toho dokladem. V souladu s tímto systémem nikdo nezačal stavět předtím, než jej proutkař ujistil, že konkrétní místo není pod vlivem "podzemních démonů ". I starověký římský architekt a stavitel Vitruvius věnoval zvláštní pozornost správnému výběru místa pro stavbu již při její přípravě. Podobné principy jsou zmíněny v dílech Hippokratových a Avicennových. V Rusku v 18. a 19. století, byl výběr místa pro dům svěřen téměř vždy proutkaři a rozhodnutí o stavbě podléhalo výnosu cara. Časem však byly tyto důležité principy zapomenuty a domy byly stavěny všude, bez ohledu na to, zda se jedná o vhodnou lokalitu či nikoliv.

2. Jak geopatogenní zóna působí na lidský organismus?
Jedním z prvních výzkumných pracovníků, zabývajících se geopatogenními zónami a původem některých vážných nemocí, byl Gustav von Pohl. V 1929 při pozorování 10.000 pacientů dospěl k závěru, že 58 z těch, kteří zemřeli na rakovinu, měli lůžko přesně uvnitř geopatogenní zóny. Vědec důkladně popsal své pozorování a jeho výsledky v knize "Zemské paprsky jako patogen ".
V roce 1950 i doktor Manfred Curry dospěl k závěru ohledně důležité role zvláštní zemské mřížky (později pojmenované mna jeho počest Curryho mřížka) v rozvoji rakoviny u jedinců. Základní kniha Dr. Ernsta Hartmanna se jmenuje "“Die Krankheit als Standortproblem (Nemoci jako problém umístění)" a byla vydána v Německu v roce 1960. Je v ní shrnuto mnoho let autorova výzkumu vlivu geopatogenních zón na zdraví člověka. V této knize Hartmann jako první představil principy plánování a budovaní stavby s ohledem na geopatogenní zóny. 14 let rakouský vědec K. Bahler podrobil pozorování 11.000 osob (6.500 dospělých, 3.000 dospívajících dětí a 1,500 děti). Získané výsledky ukázaly, že rakovina, psychózy a různé chronické nemoci dětí a dospělých byly způsobeny tím, že jejich ložnice byly umístěny uvnitř geopatogenních zón.
   

Od počátku osmdesátých lét vědci z Rakouska, Německa, USA, Švýcarska, Anglie, Kanady a Francie zkoumali problém geopatogenních zón. Po mnohaletém výzkumu došli k tomuto závěru:

• V závislosti na době působení a stupni škodlivosti zóny člověk onemocní tím, že její škodlivý vliv působí na tělesné orgány a narušuje jejich funkce.
• Nejčastějšími jsou onkologické, kardiovaskulární a neurologické problémy, stejně tak jako i poruchy motoriky. Jestliže celé lidské tělo je uvnitř geopatogenní zóny, je postižen celý systém, včetně kloubů a krevního oběhu. Způsobuje to sklerózu i kožní onemocnění
• Existuje jisté období, během kterého je organismus vyveden z rovnováhy a další setrvávání v patogenní zóně vede k dalšímu rozvoji patologického stavu a může končit smrtí
• Všichni lidé, kteří se pohybují, případně odpočívají v geopatogenní zóně mají minimální citlivost k léčbě a léky i terapie jsou neúčinné

3. Jak odhalit geopatogenní zónu?
Zóny lze lokalizovat dle chování zvířat. Například, psy ruší taková místa ale kočky naopak upřednostňují pobyt v zóně. Koně, krávy a prasata se také vyhýbají zónám. Jabloň, lípa, buk a šeřík obvykle prospívají lépe mimo geopatogenní zóny, ale švestka, třešeň, dub, jasan, jedle a broskvoň někdy inklinují k místům geopatogenních zón kvůli podzemní vodě.
Stromy s nádory, kupovitá mraveniště, stejně jako zásahy stromů blesky, jsou znameními přítomnosti geopatogenní zóny. Květiny, jako azalka, kaktusy, rostou lépe v bezpečných místech, ale pelargóniím se daří i v geopatogenních zónách. Reakce organismu člověka na geopatogenní zóny je různá. Někteří lidé nepociťují jistou dobu nic, zatímco jiní mohou dostávat bolení hlavy a deprese ihned. 

Rakouský výzkumník problému K. Bahler nabízí způsob rozpoznání skutečnosti, že člověk pobývá v geopatogenní zóně:
- obtížné usínání
- špatný spánek
- nechutenství
- zrychlený tep
- strach, nervozita a deprese
- bolesti hlavy
- brnění končetin (hlavně nohou)
- chladnutí končetin i v teplé místnosti
- neurčité bolesti
- opakované vážné nemoci ve stejném umístění ("rakovinné domy")
- kompletní a rychlé zotavení po změně místa spánku

Rodiče pozor! Dětský organismus je nejvíce citlivý na geopatogenní zóny. Dítě intuitivně cítí, že musí odejít ze špatného místa (GPZ). Trpí-li neopodstatněným strachem, skřípáním zubů, nechutenstvím, strachem ze samoty a touhou dostat se z postele, je pravděpodobnou příčinou účinek geopatogenní zóny na organismus dítěte.
Přes skutečnost, že geopatogenní zóny byly studovány již odedávna, jediná opravdu fungující metoda k jejich detekci je biolokace (proutkaření) – metoda detekce geopatogenní zóny (nebo podzemní vody) s pomocí virgule, kyvadla nebo rámu.
Proutkem lze bezpečně určit hlavní důvody vzniku geopatogenní zóny – podzemní vodní proudy, geologické anomálie, Curryho mřížka a Hartmannova mřížka. Nicméně, tato metoda je subjektivní, protože je založena na senzibilitě operátora. Doposud totiž není známo technické zařízení, které by bylo schopno geopatogenní zóny bezpečně detekovat, i když pokusy s indikátory geopatogenních anomálií probíhají.

4. Jak se chránit před působením geopatogenních zón?
Nejjednodušším způsobem je přemístění lůžek nebo pracovní plochy mimo zónu. Tento způsob se praktikuje velice často a je s úspěchem využíván tam, kde je to možné. Účinnost této jednoduché a efektivní metody je obrovská.
Výzkum a analýza vlivu různých existujících zařízení na ochranu proti geopatogenním zónám stále pokračuje.

5. Projekt podporující zdravý životní prostor
V současné době probíhá další kolo měření geopatogenních zón v České republice v rámci celostátního projektu podporujícího zdravý životní prostor. Máte-li zájem o proměření geopatogenních zón a jiných škodlivých energetických polí ve Vaší domácnosti, můžete se zapojit do tohoto projektu i Vy. Více informací a on-line objednávka na http://www.gpz.cz.

  Chufupyr.jpg (18412 bytes)

NAVRCHOLU.cz

TOPlist


Copyright © 2004-20011 VDČH, zdroj: Internet