mse.com

 home page  »  mailová adresa  »   PYRON  »   narozeniny slavných  »  měření geopatogenních zón

MUDr. Manfred Curry


Manfred Curry (* 11. prosince 1899 v Mnichově, † 13. února 1953 v Landsberg am Lech)

Manfred Curry se narodil se v Německu americkým rodičům. Jeho otec, Dr. Charles Emerson Curry, pracoval jako fyzik na mnichovské univerzitě, kde spolupracoval mimo jiné i s Ludwigem Boltzmannem. Když bylo Manfredovi sedm let, jeho matka Adele Curry zemřela při porodu a proto jej s jeho sestrou Marion vychovávala babička v Riederau poblíž bavorského jezera Ammersee. Curry nikdy nepřijal německé občanství. Ve své pozdější praxi se začal věnovat výzkumu fenoménu geomagnetických linií, které byly později nazvány jeho jménem Curryho mřížkou.

Pracoval jako lékař poté, co v roce 1930 získal titul doktor medicíny a později založil  výzkumnou klinika v Riederau, která se původně jmenovala Americký bioklimatický výzkumný institut (American Bioclimatic Research Institute), který byl po jeho smrti v roce 1953 přejmenován na kliniku Manfreda Curryho.

Manfred Curry byj i vynikající jachtař, studoval design lodí, a mnohé prototypy testoval i v aerodynamickém tunelu. Velké množství z jeho vynálezů se používá dodnes. Zúčastňoval se i mnoha závodů (asi 1400), z nichž přes 1000 vyhrál. Je rovněž autorem známé publikace o aerodynamice jacht a taktice závodění, která byla přeložena do několika jazyků “Yacht Racing The Aerodynamics of Sails and Racing Tactics”.

Samotná Curryho mříž je tvořena pásy elektricky nabitých linií přirozeného původu. Tyto linky běží úhlopříčně k magnetickým pólům Země.  Šířka i samotná síla těchto linií je variabilní, ale většina odborníků se shoduje na přibližné hodnotě 3 metrů. Samotné linie jsou prakticky neškodné, problém může nastat v místě křížení silnějších linek. Z výzkumu Dr. Curryho vyplývá, že pozitivně nabité body křížení mohou být příčinou rakovinného bujení, zatímco body s negativním nábojem mohou podporovat zánětlivé procesy. Společně s Currym se na výzkumu podílel Dr. Wittmann.
  • Curryho mřížka

Curryho mřížka (Curryho pásy)
  • Curryho mřížka jako zdroj geopatogenity

Jelikož dlouhodobý pobyt (především spánek) v místech křížení linií Curryho a Hartmanna může vyvolat zdravotní problémy, je vhodné si nechat proměřit existenci geopatogenních zón v domácnosti. Více o měření GPZ na www.gpz.cz.

 

        

 

Copyright © 2004-2011 VDCH