PYRON
odrušovač GPZ a zón geopatického stresu

 

SMĚROVĚ POTENCOVÁNO


  • Pyramida jako akumulátor a transformátor energie

     Tajemný a dokonalý geometrický tvar pyramid v Gíze přiměl řadu vědeckých pracovníků ke zkoumání vlivu pyramid na toky energií v jejich okolí. Mnoho odborníků se přiklání k názoru, že pyramidy jsou akumulátory a transformátory kosmické energie. Základem nauky o vlivu pyramid (pyramidologie) je teorie, že uvnitř pyramidy se koncentruje a transformuje kosmická energie, která má v literatuře různé názvy - ód, orgon, prána aj. Část přetransformované energie pak pyramida vyzařuje do okolí a její účinky působí blahodárně na vše živé i neživé v dosahu tohoto vyzařování. 

          Je lhostejno, zda se jedná o stavbu masivní (jakou stavba v Gíze opravdu je), ale je důležité zachování úhlů pyramidy a poměru základny k výšce tak, aby výsledkem bylo  Ludolfovo číslo  a správná orientace stěn pyramidy vůči světovým stranám. 

Měření geopatogenních zón ve Vaší domácnosti
  • Odrušení vlivu geopatogenních zón a dalších příčin geopatogenního stresu pomocí pyramidy

     Geopatogenní zóny (Hartmannovy a Curryho pásy) a škodlivé záření televizorů a počítačů i mobilních telefonů (elektrosmog) mohou být potlačovány vhodně umístěnou pyramidou.  Působení pyramidy zvyšuje účinnost léků a kosmetických přípravků, při onemocnění zmírňuje bolest a pomáhá překonávat chorobu, pro zdravý organismus působí preventivně. Pyramida umístěná v místech odpočinku pomáhá překonat nespavost a doplňuje bioenergetický potenciál. Blahodárný vliv odrušení GPZ na růst rostlin byl sledován jak v přírodě, tak i při domácím pěstování.

Odrušení elektrosmogu z PC pomocí PYRONU
  • Jak tedy pyramida funguje?

     Vlivem působení pyramidy vzniká chráněný prostor, který je přímo závislý na velikosti pyramidy. Například pyramida výšky 75 mm vytváří ochranné pole o ploše kolem 10 metrů čtverečních, samotná harmonizace je patrná do vzdálenosti až 4 m od svislé osy pyramidy. Umístění a směrování pyramidy (viz odkaz) je vhodné konzultovat s odborníkem, preventivní umístění v místech dlouhodobějšího pobytu (pracoviště, pracovna, ložnice) však zvládne bez problémů i laik. Potencováním pyramidy (správným geometrickým umístěním soustavy pyramid před jednotlivou instalací) lze dosáhnout jejího vyššího účinku. Máte-li zájem o další informace, případně o účinný nástroj k potlačení geopatogenního stresu, použijte tento mail

 

  • PYRON a chromoterapie

     Pyron lze použít i k chromoterapii - součinnosti barvy a pyramidální energie. Interaktivní tabulku pro určení vhodné barvy najdete zde:

Barevná škála pro pyramidální chromoterapii (pro vlastníky odrušovače PYRON)

 


 PYRON

 

   
Dřevěná pyramida
Wooden pyramid
Parametry: 
Výška pyramidy   75 mm
Výška podstavy   15 mm
Strana pyramidy   118 mm
.
Výrobek je definitivně vyprodán. 
 
       

         MĚŘENÍ GEOPATOGENNÍCH ZÓN

   V současné době probíhá další kolo měření geopatogenních zón v České republice v rámci projektu podporujícího zdravé životní prostředí. Z důvodu snížení statistické chyby jsou ještě prováděna bezplatná doplňková měření, která jsou jako součást tohoto projektu vyhodnocována.
Máte-li zájem o proměření geopatogenních zón a jiných škodlivých energetických polí ve Vaší domácnosti, můžete se zapojit do tohoto projektu i Vy. Objednávku  měření najdete na stránce:

 
 

   

     © VDCH 2004-2017  

TOPlist