mse.com

 home page  »  literatura  »   mailová adresa  »   PYRON  »   narozeniny slavných  »  měření geopatogenních zón

Škodlivé záření mobilních telefonů


Měření geopatogenních zón ve Vaší domácnosti

Mobily škodí, tvrdí vědci

Švédská studie: Letité používání mobilů zvyšuje riziko nádorů hlavy

Škodí mobily lidskému zdraví? Na tuto otázku vědci dosud neznají odpověď. Nová studie švédských vědců však tvrdí: Kdo používá mobilní telefon déle než deset let, podstupuje dvojnásobné riziko vzniku nádoru na mozku.

Mobilní telefony používají miliony lidí na celém světě. Mnohé studie na zvířatech již poukázaly na to, že elektromagnetické záření, které vychází z přístrojů, poškozuje mozek. Zatím však vědci nepřinesli žádné důkazy, že dlouhodobé používání těchto přístrojů může poškodit zdraví člověka. V roce 1998 odstartoval dosud nejrozsáhlejší mezinárodní výzkum možných zdravotních rizik - projekt INTERPHONE. První výsledky jsou tu.

Pacienti s mobilem

Do projektu, který vede Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) Světové zdravotnické organizace (WHO) v Lyonu, se zapojily vědecké týmy 14 zemí - Německa, Skandinávie, Velké Británie, Francie, Itálie, Izraele, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Kanady a USA. Výzkum se zaměřil zejména na výskyt nádorů v mozku a v oblasti hlavy a krku. Vědci chtějí potvrdit, nebo naopak vyvrátit, zda spolu nějak souvisí rozšíření mobilů v posledních deseti a zejména pěti letech a výskyt nádorů a zda záření z telefonů zvyšuje riziko rakoviny.
Soubor zkoumaných pacientů s různými typy nádorů mozku, nádorů v oblasti hlavy a krku (jako je gliom, meningiom nebo akustický neurinom) ze všech zúčastněných zemí představuje úctyhodný počet 7600 lidí mladších 60 let, do studií je zahrnut nejméně stejný počet kontrolních osob, tedy lidí zdravých.
Souhrnné výsledky ze všech zemí mají být známy v roce 2005. Nyní přišli se svými dílčími poznatky švédští vědci z Karolinska institutu. A výsledky jejich studie jsou varovné.

Riziko až čtyřnásobné

Deset a více let používání mobilu znamená dvakrát vyšší riziko onemocnění jedním typem nádoru hlavy. Švédští vědci zkoumali konkrétně výskyt nezhoubného nádoru nervu, vedoucího z vnitřního ucha do mozku (akustický neurom). Tento typ nádoru se objevuje dosti vzácněu jednoho člověka ze sta tisíc, ještě řidčeji se vyvine ve zhoubné onemocnění. Vědci porovnávali 148 pacientů ve věku 20-59 let s tímto nádorem a 604 zdravých osob - a zjistili, že mezi nemocnými používalo pravidelně a déle než deset let mobil 14 lidí, zatímco ve skupině šesti set zdravých osob to bylo 29 lidí. Když však vědci vzali v úvahu i to, na které straně hlavy obvykle nemocní drží přístroj u ucha, zvýšilo se riziko onemocnění na čtyřnásobek.
"Tyto závěry nás samozřejmě překvapily," komentoval výsledky švédské skupiny epidemiolog Anders Ahlbom z Karolinska institutu, "nicméně teď jsme opravdu přesvědčeni, že riziko spojené s používáním mobilních telefonů existuje." Ahlbom však připouští, že s konečným verdiktem je třeba počkat, až jej potvrdí i ostatní výzkumné skupiny.

Dánští vědci: větší nádory

První přišli s výsledky výzkumu v lednu dánští vědci z Institute of Cancer Epidemiology v Kodani. Ti žádnou spojitost mezi požíváním mobilů a četností výskytu nádorů neprokázali, zjistili však, že nádor u nemocných, kteří používají mobilní telefon, je v průměru větší než u těch, kteří mobil nepoužívají.
Dánská studie však zahrnula menší počet osob - 106 pacientů a 212 zdravých - a zde vidí Jorgen H. Olsen z dánského výzkumného ústavu možný důvod rozdílných závěrů.
Na dotaz MF DNES komentoval výsledky Švédů i vedoucí německé části projektu Klaus Schaefer z Centra pro výzkum rakoviny v Heidelbergu: "Před deseti lety všichni používali analogové mobilní telefony, které vyzařují silnější elektromagnetické záření. Dnešní digitální přístroje už toto riziko nepřinášejí."
Než přijdou se svými výsledky i ostatní země, doporučují nicméně vědci princip předběžné opatrnosti: střídmost při používání mobilů, volat jen na místech s dobrým signálem, rozhodně omezit telefonování dětí. A co nejvíce používat sadu hands-free.

OHROŽENÉ DĚTI. 

Zejména ti nejmenší, jejichž mozek a nervová soustava se teprve vyvíjejí, by měli používat mobil co nejméně, zní doporučení odborníků.

   

TOPlist


 Zdrojem zpráv je MFDNES, MAFRA, a.s. Copyright (c) 2004-2011