mse.com

 home page  »  literatura  »   mailová adresa  »   PYRON  »   narozeniny slavných  »  měření geopatogenních zón

Škodlivé záření mobilních telefonů II.


Měření geopatogenních zón ve Vaší domácnosti

DALŠÍ NÁZORY NA ŠKODLIVOST MOBILŮ (MFD)

14.01.2005 - LENKA PETRÁŠOVÁ - str. 04

Mobil má vliv na mozek. Vědci zkoumají jaký

V Česku probíhá výzkum, který má odpovědět na otázku, zda volání mobilním telefonem není škodlivé

Praha - Třicet let trvalo lékařům, než konstatovali, že cigarety ničí zdraví. Nejméně stejně tak dlouho nejspíš potrvá, než dokážou s jistotou říct: mobilní telefony neškodí. Nebo taky naopak.
Zatím poslední výzkum britského Úřadu pro ochranu zdraví, který MF DNES zveřejnila ve svém včerejším vydání, došel k závěru, že elektromagnetické pole mobilních telefonů poškozuje lidskou DNA.
Také v České republice právě probíhá výzkum, který zjišťuje, jak lidský mozek reaguje na „záření“ mobilních telefonů. Lékaři z Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni zkoumají vliv na učení a paměť. Po dvou letech pokusů na myších mají zatím jen předběžné závěry a z těch vyplývá, že vliv na mozek existuje.
„Což ještě neznamená, že mobily jednoznačně škodí,“ říká vedoucí pracoviště František Vožeh. „Určité změny se prokázaly, ale nedá se ještě říct, zda jsou negativní. Záření také jinak působí na mláďata myší, jiný vliv mají na dospělé.“ Jinými slovy - na vyvíjející se mozek mobilní telefony mají větší vliv.
Podobný výzkum dělali i vědci pražské Neurologické kliniky Univerzity Karlovy. „Ukázalo se, že lidé, kteří telefonují, mají rychlejší reakce,“ říká Robert Jech, který se na pokusech podílel. „Zdá se to jako pozitivní, ale jestli to tak je, ukáže až čas.“
Odborníci z Národní referenční laboratoře pro neionizující záření tvrdí, že se zatím neprokázaly žádné škodlivé účinky. „Jediné, co je prokázané, je tepelný účinek,“ říká Pavel Šístek. Laicky řečeno - když člověk dlouho mluví do sluchátka z místa, kde je špatný signál a telefon musí vydat hodně energie na spojení s vysílačem, ohřeje se mu ucho.
„ Teplota tkáně stoupne, ale tak neznatelně, že to skoro není měřitelné a rozhodně to nikdo nepozná. A hlavně to nemá žádný vliv na zdraví. Je to stejné, jako když si natáhnete nohy ke krbu,“ říká Šístek.
V Česku žádné zkoumání nově přicházejících telefonů není, úřady přebírají testy přístrojů ze zahraničních laboratoří. Tam zkoumají, jestli vyzařování energie nepřekračuje normy. „Normy byly stanoveny ne proto, že by překročení limitů bylo škodlivé, ale kvůli možnosti popálení. Při velkém překročení limitů může člověk pocítit něco podobného, jako když si k hlavě přiloží rozsvícenou lampičku - a to není moc příjemné,“ říká Pavel Šístek.
Pro ty, kdo se bojí, existuje pár fíglů, jak možná rizika co nejvíc snížit.
Tak třeba: nejlepší je volat ve městech, kde je husté pokrytí signálem a telefon nemusí „napínat síly“ na spojení. Ze stejných důvodů je dobré nevolat třeba ze sklepa či z tunelu, kde není plný signál.
Podivná zkratka SAR, která je v každých dokumentech k telefonu, říká, jak moc telefon vyzařuje. Čím nižší je číslice, tím lépe.
Ač se to nezdá, důležitý je i tvar antény. Kdo má v telefonu zabudovanou plochou, podélnou, a ne kolečko, nebo dokonce výsuvnou anténu, má jistotu, že přístroj vyzařuje spíš do stran než skrze hlavu telefonujícího. Nejjistější je však méně mluvit. „Telefon totiž vyzařuje ve chvíli, kdy do něj člověk mluví, ne když poslouchá,“ tvrdí Robert Jech z Univerzity Karlovy.
„Pravdu zjistíme asi až za desítky let. Ale ať už je to jakkoliv, chránil bych před mobily malé děti,“ říká hlavní pražský hygienik Vladimír Polanecký. „Myslím, že nám nejvíc ubližuje stres z toho, že ta krabička pořád zvoní a někdo po nás pořád něco chce,“ dodává Miloš Mazánek z katedry elektromagnetického pole ČVUT.

***

Pravdu o mobilech zjistíme asi až za desítky let. Ale ať už je to jakkoliv, chránil bych před mobily malé děti.
Hlavní pražský hygienik Vladimír Polanecký 

21.01.2005 - Radka Wallerová - str. 05

Mobilní telefony: škodí, nebo ne?

Jediné, co se zatím ví jistě, je to, že záření z mobilů může zahřívat tkáně

Mobilní telefony škodí zdraví. Mobilní telefony jsou neškodné. I takhle protichůdná prohlášení zaznívají na adresu přístrojů, bez nichž se obejde stále méně lidí. Jak to s nimi je doopravdy?

Minulý týden vzbudila velký rozruch zpráva britských vědců z týmu vedeného Williamem Stewartem, podle které nepatří mobilní telefony do rukou dětem, zejména těm mladším osmi let. Jeden britský výrobce proto ihned stáhl z trhu jednoduché mobily, které původně prodával právě s tím, že jsou pro děti od čtyř do osmi let. Výrobce uvedl, že jakkoli jsou jeho přístroje v pořádku, bere v potaz varování vědců. Shodou okolností se ve stejné době objevila také informace, že mobily mají vliv na DNA - k takovému závěru dospěli vědci z mezinárodního týmu po pokusech na tkáňových kulturách. Podle nich stoupá s používáním mobilních telefonů riziko, že se vytvoří zhoubné nádory. Typ záření, který mobily vysílají, přitom se zhoubnými nádory bývá spojován. Závěr se zdál jednoznačný, telefony jsou nebezpečné, záření, které vysílají, může poškodit lidské zdraví. Ale hned se objevily i hlasy, které namítaly, že s mobily to tak zlé není. A že jde jen o další z protichůdných studií, které se během minulých deseti let, objevily.

České výzkumy

"Viděl jsem anglickou studii, má celkem 120 stran a v podstatě nepotvrdila nic jiného než už dříve známý tepelný účinek záření, vysílaného mobilními telefony," uvedl Luděk Pekárek z Národní referenční laboratoře pro neionizující záření. Jeho laboratoř se zabývá měřením hodnot vysílaného záření, ale na žádném výzkumu se nepodílí. Podle Pekárka je to tak v pořádku, protože měřicí laboratoř musí být nezávislá jak na výrobcích, tak na vědcích, zkoumajících výrobky. I v Česku nicméně existují odborníci, kteří se zkoumáním vlivů mobilních telefonů zabývají, jako například odborníci z plzeňského Ústavu patologické fyziologie a také lékaři z neurologie pražské Všeobecné fakultní nemocnice. "Mobilní telefony nejsou bez vlivu, ale zatím třeba neumíme říci, zda působí nějaké vratné či nevratné změny," řekl František Vožeh z plzeňského ústavu, který proto raději v případě telefonů doporučuje předběžnou opatrnost, zejména pokud jde o děti. Neznamená to však podle něj, že by mobily škodily, jen se zatím rizika nepovedlo ani potvrdit, ani vyvrátit. Podobně hovoří i pražští lékaři, kteří se zkoumáním mobilů zabývají. "Telefon vyzařuje ve chvíli, kdy do něj člověk mluví, ne když poslouchá," uvedl před několika dny pro MF DNES neurolog Robert Jech z pražské kliniky. Podle Pekárka z referenční laboratoře je přístroj na příjmu neustále, jeho výkon je však slabý.

Mají děti telefonovat?

Děti a dospívající už se často bez mobilů neobejdou z praktických důvodů. "V jejich případě doporučuji, aby telefony nepoužívaly zbytečně a často," radí František Vožeh z Ústavu patologické fyziologie. Naproti tomu Luděk Pekárek z referenční laboratoře pro neionizující záření soudí, že by neměly ublížit ani dětem. Vlivem mobilů na zdraví se nezabývají jen lékaři, ale také psychotronici. "Podle mého mobily škodí, zejména, když někdo telefonuje často a nosí telefon na těle," tvrdí psychotronik Josef Schrötter. Podle něj vadí, že se mobil neustále pokouší spojit se základnou. "Vysílání musí být docela silné, stačí se podívat, jak se při zvonění mobilu chová televize nebo monitor." dodává. Schrötter soudí, že někomu mobil neublíží, ale jedinci se slabším imunitním systémem mohou jeho používání odnést problémem, který se může projevit až po letech.

***

Jak působí mobilní telefon na lidské tělo?

vědci se shodují, že vliv používání mobilů na lidské tělo existuje, zatím však jednoznačně neřekli jaký a ani to, nakolik je záření mobilů nebezpečné

existuje studie, která naznačuje vztah mezi používáním mobilů a zvýšeným rizikem ušního nádoru

jiné práce naznačují, že mobilní telefony ohřívají oblast hlavy v místě přiložení přístroje a zrychlují reakce, není však zřejmé, zda je to nějak nebezpečné

ukázalo se rovněž, že záření vysílané mobilními telefony pravděpodobně poškozuje lidskou DNA, ale zatím je těžké předjímat, jaký to může mít vliv na zdraví člověka

někteří autoři studií naznačují, že mikrovlnné záření z telefonů zvyšuje riziko průniku škodlivých látek z krve do mozku

Pokud se potvrdí, že používání mobilů zvyšuje třeba riziko onemocnění mozku, nejvíce ohrožené by byly děti, vzhledem k tomu, že jejich kosti jsou tenčí a mozek menší 

21.01.2005 - (wall) - str. 05

Naučte se používat mobil

Rady pro zdraví

Zatímco někdo se bez telefonu neobejde ani hodinu, jiný ho vezme do ruky, jen když opravdu musí. Jak s nimi optimálně zacházet a nezvyšovat tak riziko, že si ublížíme?

1. Používejte mobily obezřetně

Vědci zatím jednoznačně nepotvrdili, ani nevyvrátili, že by mobilní telefony poškozovaly zdraví. Někteří z nich doporučují chovat se tak, jako by mobily nebezpečné byly, a telefonovat raději méně než více.

2. Mobil září stále

Mobilní telefon funguje podobně jako vysílač, a i když jej nepoužíváte, je připraven na příjmu. Proto je lepší, když neleží třeba u dětské hlavy v kočárku či v kapse poblíž mužských pohlavních orgánů. Skutečné riziko se však zatím nepotvrdilo.

3. Nespěte s mobilem u hlavy

Vliv mobilu, který leží kousek od hlavy, nemusí být velký, ale je zbytečné riskovat, když si nikdo není jistý, jak přesně to je. Nehledě na to, že s telefonem u hlavy má člověk pocit neustálého stresu a nemůže dostatečně vypnout.

4. Netelefonujte dlouhé hodiny

Nepoužívejte mobily k hodinovým hovorům s přáteli, mobilem by se měly hovory vyřizovat co nejrychleji.

5. Netelefonujte v autech

V místech, kde je horší signál, musí telefon více vysílat, a více záření proto absorbuje i lidská hlava. Vybírejte si proto k hovorům místa, kde přístroj ukazuje plný signál a nevolejte z tunelů, sklepů či aut, protože tehdy se telefon hůře spojuje se základnovou stanicí.

6. Vyberte si bezpečný telefon

Bezpečnější než analogové staré přístroje jsou přístroje digitální. Nejlepší pak ty, které mají anténu uvnitř přístroje. Při koupi se zajímejte o to, aby měl mobil co nejnižší hodnotu SAR, která udává množství záření.

21.01.2005 - Radka Wallerová - str. 05

Nebezpečí mobilů se zatím nepodařilo doložit

Jediné, co je zatím jisté, je to, že mobily mohou mírně zvýšit teplotu okolní tkáně, říká RNDr. Luděk Pekárek z Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření. Rozhodně popírá, že by se už podařilo prokázat, že by mobily třeba zvyšovaly občas zmiňované riziko rakoviny nebo že by byly zvlášť nebezpečné pro děti.

* Jak hodnotíte zprávu britských vědců o rizicích používání mobilních telefonů, která před několika dny vzbudila takový ohlas?

Ani tato zpráva neprokázala nic dalšího než tepelný účinek elektromagnetických polí a záření vysílaného mobilem. Tyto účinky jsou známy již dlouho a nízké hodnoty záření nejsou nebezpečné. Něco jiného by samozřejmě bylo, kdyby člověk vylezl například na televizní vysílač, který také vysílá toto záření.

* Takže není třeba přikládat této zprávě větší pozornost než těm, které se objevily v uplynulých letech a které byly někdy i protichůdné?

Vědci, kteří jsou závislí na grantech, těžko někdy řeknou "my jsme nic nenašli", ale řeknou "něco jsme zjistili, ale je třeba to dále prověřovat". Když se někdy objevily zprávy třeba o tom, že záření zvyšuje riziko vzniku národů, chyběla potřebná statistická analýza a podobné je to i se zprávami, že mobily mají vliv na DNA a podobně. Pokud jde o možný vliv na rychlost myšlení, tam je i otázka, zda jde o vliv škodlivý. Mimochodem to, že budete mít po telefonování horké ucho, nezpůsobuje mobilní telefon, to se vám stane i s klasickým aparátem.

* Nejsou nebezpečné vysílače, které tvoří mobilní telefonní sítě?

Největší expozici záření člověk dostane z mobilu a ten používá jen krátkodobě. Dávky záření, které dostane z vysílače, ale třeba také z televizních vysílačů, jsou mnohem nižší. Pokud vidíte vysílač na protější střeše, nijak vás neovlivňuje, podobně jako když pod ním bydlíte, protože dolů prakticky nic nevysílá, záření míří zejména vodorovně. Přímo u něj je záření vyšší, ale pobyt vedle vysílače ve vzdálenosti 5 metrů už je bezpečný.

* Takže nejsou mobily nebezpečné ani pro děti?

Podle mého není ani u nich potřeba žádná zvýšená opatrnost. A je lepší , když se díky mobilům s dětmi domluvíte a dítě vám může zavolat třeba v případě potíží, to je jednoznačně prokázáno. Naproti tomu škodlivý vliv mobilů zatím nikdo ve skutečnosti neprokázal, a to i když se vzalo v potaz, že děti mají menší hlavu. Limity na záření jsou totiž nesmírně přísné.

* Jak je to s limity na používání mobilních telefonů?

V Evropě však existují skutečně přísné limity na hodnoty záření, které mohou přístroje vysílat - maximální hodnota je desetinou té, o které se ví, že by byla nebezpečná, a moderní přístroje se většinou těmto limitům ani nepřibližují.
Ale může se stát, že někdy jsou třeba i politici na základě prohlášení vědců a zneklidnění veřejnosti tlačeni k tomu, aby se normy ještě zpřísňovaly, či alespoň nabádají k principu předběžné opatrnosti, ačkoli k tomu není skutečný důvod.

 

21.01.2005 - str. 05

Víte, jak působí záření?

Slovo záření často vyvolává obavy samo o sobě a mnoho lidí ho automaticky spojuje s vážnými nemocemi. Přitom slunce vysílá také záření, a jakkoli jsou některé jeho složky nebezpečné, bez jiných by život na Zemi nebyl možný.

* mobilní telefony používají elektromagnetické neionizující záření, existují i další typy tohoto záření a existuje rovněž záření ionizující

* ionizující záření způsobuje ionizaci materiálu, tedy určitý elektrický efekt, při němž vzniká z původně neutrálního atomu kladně nabitý ion a volný záporně nabitý elektron

* ionizující záření se používá k diagnostice a léčbě v medicíně, dávky musí být přesně sledovány (rentgen, CT, radioterapie)

* mezi ionizující záření kromě rentgenu patří rovněž paprsky alfa, beta, gama, ionizující záření vzniká i po jaderném výbuchu

* ionizující záření ve vyšších dávkách škodí, proto se třeba s rentgenem anebo s CT musí zacházet opatrně, vystavení vyšším dávkám tohoto záření způsobuje nemoc z ozáření a další změny na kostech a kůži

* neionizující záření zahrnuje ultrafialové, infračervené, viditelné světlo, elektromagnetické pole (sem patří mobily a mikrovlnné trouby) a lasery

* také neionizující záření působí na živé organismy, ultrafialové záření může ve vyšších dávkách vyvolat zhoubné nádory, elektromagnetické pole zahřívá tkáně. Jiný jeho vliv zatím nebyl přesvědčivě doložen.

 

     

TOPlist


 Zdrojem zpráv je MFDNES, MAFRA, a.s. Copyright (c) 2004-2011